V letošnjem šolskem letu vstopamo v tretje leto uvajanja in spremljanja tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ki ga je skupaj z Zavodom RS za šolstvo v preteklih dveh šolskih letih soustvarjalo 151 osnovnih šol. Za nami sta prehojeni intenzivni dve leti spremljav pouka, ugotavljanja doseganja standardov znanja na vseh štirih ravneh ob koncu posameznih obdobij v 2. in 3. razredu ter analize stališč o uvajanju tujega jezika s strani ravnateljev, učiteljev, staršev in učencev. Strokovno srečanje je namenjeno učiteljem, ki poučujejo tuji jezik v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, in ravnateljem osnovnih šol.

Letos z uvajanjem tujega jezika v 2. razredu začenja preostalih 300 šol, zato na Zavodu RS za šolstvo z letno refleksijo o uvajanju in spremljanju tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju na Brdu pri Kranju želimo doseči ravnatelje in učitelje tujih jezikov v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju vseh slovenskih osnovnih šol, da jih na tej točki opolnomočimo z izkušnjami preteklih dveh let in odkrito spregovorimo o dilemah, ki se še pojavljajo na tem področju.

Veseli bomo, če boste v torek, 4. oktobra 2016, del tega strokovnega srečanja, ko bomo za vas s strokovnjaki s fakultet, z učitelji praktiki in s svetovalci Zavoda za šolstvo poleg plenarnih predavanj pripravili tudi kar sedem vsebinsko različnih delavnic, ki se bodo navezovale na trenutno zaznane nevralgične točke s tega področja. Vsak udeleženec se glede na svoje interesno področje lahko udeleži dveh delavnic, kar označite ob sami spletni prijavi.

Lepo povabljeni!

Vir: ZRSŠ, 13. 9. 2016

Reportaža o dogodku: SIO, 5. 10. 2016

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)