Letne prednostne naloge se za razliko od stalnih prednostnih nalog v programu Mladi v akciji od leta do leta spreminjajo. Za leto 2011 so to naslednje:

  • Evropsko leto prostovoljstva (namen te prednostne naloge je spodbujati projekte za dvigovanje vrednosti in pomembnosti prostovoljstva kot aktivne vpetosti in kot orodje za razvijanje ključnih kompetenc na osebnem, družbenem in profesionalnem področju).
  • Brezposelnost mladih (namen te prednostne naloge je spodbujati projekte, ki se dotikajo vprašanja brezposelnih mladih oziroma spodbujajo mlade k mobilnosti in aktivni udeležbi v družbi).
  • Vključujoča rast (namen prednostne naloge je spodbujati projekte, ki se ukvarjajo z vprašanjem revščine in socialne izključenosti. V tem smislu bo posebna pozornost posvečena projektom, ki vključujejo mlade migrante, mlade invalidne osebe ter romsko mladino).
  • Globalni izzivi in podnebne spremembe (namen te prednostne naloge je spodbujati projekte, katerih cilj je osveščanje mladih v globaliziranem svetu glede globalnih okoljskih izzivih in klimatskih spremembah. Posebna pozornost bo posvečena razvijanju okoljskih veščin mladih udeležencev in mladinskih delavcev ter zavezanost k trajnostni rasti)
  • Ustvarjalnost in podjetništvo (namen te prednostne naloge je v spodbujanju projektov, v okviru katerih mladi prevzamejo pobudo, razvijajo proaktiven in neodvisen odnos ter so sposobni presojati lastne prednosti in pomanjkljivosti ter sposobni oceniti in po potrebi sprejemati tveganje za dosego ekonomskih, političnih, družbenih in okoljskih ciljev).
  • Evropsko–kitajsko leto mladih (namen prednostne naloge je spodbuditi medkulturni dialog in okrepiti medsebojno razumevanje in prijateljstvo med evropsko in kitajsko mladino ter spodbuditi mlade k zanimanju za razvoj odnosov med EU in Kitajsko).

Vir: Eurodesk SI, 3. 1. 2011

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)