V četrtek, 11. aprila 2013 bo ob 10. uri na Brdu pri Kranju letni zbor Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije.  

Dnevni red Zbora združenja:

 9.45 – 10.00 Registracija udeležencev
10.00 – 10.15 Pozdravni nastop pevcev vokalne skupine Vrtca Jesenice, uvodni pozdrav presednice       združenja, imenovanje delovnega predsedstva in zapisnikarja.
10.15 – 10.30 Seznanitev in sprejem Poslovnega in finančnega poročila Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije za leto 2012.
10.30 – 10.45 Predstavitev spletne strani Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije (Dejan Žmavc).
10.45 – 11.00 Pridobivanje EU sredstev (Barbara Novinec).
11.00 – 12.00 Predstavitev sprememb Zakona o delovnih razmerjih (Ksenija Mihovar Globokar, Anja Ussai, Timotej Štritof).
12.00 – 12.30 Odmor
12.30 – 14.00 Avtentični vodja (mag. Peter Markič).
14.00 Zaključek zbora
 
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)