Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 11. januarja pripravilo delovni posvet z rektorji, dekani in direktorji visokošolskih javnih in zasebnih zavodov ter direktorji javnih raziskovalnih zavodov.

“Namen posveta je bil predvsem prisluhniti predlogom, pobudam, rektorjev, dekanov in direktorjev, ki so jih v dve urni razpravi izrekli veliko.

Minister Gregor Golobič je uvodoma opozoril, da je leto 2010 ključno za dogovor o temeljitih in temeljnih reformah slovenskega visokega šolstva in znanosti. »Letos bo nemogoče zdržati pritiske, ki se bodo pojavljali na vseh področjih zaradi primanjkljajev javno finančne narave,« je dejal minister. Da bi zadržali lanskoletni trend dodatnih sredstev na teh dveh področjih, bo morala sfera najti rezerve znotraj sebe, obenem pa bo potrebno doreči reforme, saj bo le tako mogoče ohraniti dobre trende na področju visokega šolstva in znanosti iz leta 2009. Zato si moramo odgovoriti na vprašanji kakšno znanost in visoko šolstvo v perspektivi želimo in potrebujemo,” je zapisano na spletni strani MVZT.

 

Več>> Novica MVZT

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)