Na spletnih straneh MŠŠ je objavljeno stanje prijav za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazij v šolsko leto 2011/2012 na dan 23. 3. 2011.

Na navedeni spletni strani je objavljena je tudi informacija o stanju prijav na današnji dan oziroma ažurna informacija o številu prijavljenih po posameznih šolah. Povezava do te informacije omogoča uporabniku spremljanje ažurnega stanja prijav na posameznih šolah.

Do 23. marca se je na 24.984 razpisanih mest za vpis novink in novincev (v nadaljevanju: novinci) prijavilo 18.776 (lani 19.185) kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju: kandidati). V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 308 (lani 339) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.164 (lani 3.376) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7.777 (lani 7.572) kandidatov in v programe gimnazij 7.527 (lani 7.898) kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6.295 (lani 6.430), od tega za programe zasebnih šol 464 (lani 442) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.232 (lani 1.468) kandidatov.

Zaradi premajhnega števila prijav na posameznih programih se je prvotno število razpisanih mest že zmanjšalo, ter sedaj znaša 22.901. Od tega je v programih nižjega poklicnega izobraževanja sedaj 560 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 252 prostih mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja je sedaj 5.578 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 2.414 prostih mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja je 8.796 vpisnih mest, kar pomeni, da je še 1.019 prostih mest in v programih gimnazij je 7.967 vpisnih mest kar pomeni, da trenutno v teh programih še 440 prostih mest.

Vsi kandidati, ki so prijavnico oddali v roku, lahko le-to, najkasneje do 15. aprila 2011, prenesejo na drugo srednjo šolo ali v drug program na isti šoli, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijave predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci na osnovni ali srednji šoli.

V objavi informacije o številu prijav, je pri nekaterih programih število mest za novince označeno z »0«. To pomeni, da šola v šolskem letu 2011/2012 v ta program ne bo vpisovala, ker se je zanj prijavilo premalo kandidatov. Vsi kandidati, ki so se prijavili za vpis v ta program, morajo svojo prijavnico obvezno prenesti v drug program oz. na drugo šolo, razen kandidati, ki so prijavljeni na Vzgojnem zavodu Planina, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavodu za gluhe in naglušne, Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec, Zavodu za slepo in slabovidno mladino ter v program Umetniška gimnazija. Tem kandidatom, kljub temu, da je stanje razpisanih mest “0”, prijav ni potrebno prenašati na drugo šolo.

O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje do 10. maja 2011.

Vir: MŠŠ, 4. 4. 2011

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)