Danes 4. februarja 2011 sta v Uradnem listu RS objavljena
 
Predmet tega razpisa je sofinanciranje splošnih neformalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2010/2011. S programi, ki so predmet tega razpisa, v Sloveniji uresničujemo izvajanje Letnega programa izobraževanja odraslih v RS za leto 2011.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 487.000,00 evrov.
 
Rok za prijavo je 25. 2. 2011.
Informativni dan za vse potencialne prijavitelje bo v sredo 16. 2. 2011 od 9. do 11. ure v veliki sejni dvorani ministrstva, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
in
Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2011.
  
Za sofinanciranje vsebin, na katere se nanaša javni razpis, je Ministrstvo za šolstvo in šport v državnem proračunu zagotovilo 8.075.583,00 evrov.
 
Iz navedenih sredstev se bo sofinanciralo izvajanje naslednjih vsebin: športna vzgoja otrok, mladine in študentov, vrhunski šport, športna rekreacija in šport invalidov.
 
Sofinancirale so bodo tudi strokovne in razvojne naloge v športu, in sicer: spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga, preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov, delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu na državni ravni na področju športne rekreacije, športnih zvez na državni ravni na področju interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov, zamejskih športnih zvez ter zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu ter mednarodna dejavnost v športu.
 
Rok za prijavo je 18. februar 2011.
 
Vir: MŠŠ, 4. 2. 2011

 

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)