Med 5. in 8. aprilom 2011 sta na OECD v Parizu potekali seji Odbora za izobraževalno politiko in Upravnega odbora Centra za raziskave in inovacije v izobraževanju (CERI). Obravnavane teme so bile: evalvacija dela odbora in upravnega odbora CERI, poročilo o napredku raziskave o učiteljih TALIS ter raziskave o kompetencah odraslih PIAAC, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, vprašanja financiranja šol, OECD strategija za kompetence, odprti učni viri, načrti za izboljšanje kakovosti v drugi polovici osnovne šole na Norveškem, nova projekta CERI o upravljanju kompleksnih izobraževalnih sistemov in o učinkovitih strategijah poučevanja, poročilo o napredku pri projektu o inovativnih učnih okoljih in projektu o kompetencah za inovativnost.

V točki o evalvaciji Odbora za izobraževalno politiko je bil večji del razprave namenjen priporočilu, da naj v OECD ekonomskih pregledih poglavje o izobraževanju bolje odraža vidik izobraževalne politike. Na seji sta sodelovala tudi predstavnika Odbora za ekonomske in razvojne preglede in direktor Direktorata za gospodarstvo OECD, g. Andrew Dean.

Slovenska delegacija je podprla priporočilo in opozorila na neskladja v nedavnem Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2011. V Ekonomskem pregledu OECD za Slovenijo ugotavlja, da so izdatki za predšolsko vzgojo previsoki in bi jih bilo treba znižati s tem, da bi povečali razmerje med otroki in vzgojitelji. Po drugi strani ugotovitve OECD na področju politik izobraževanja, npr. izsledki iz raziskave PISA 2009, kažejo, da ima predšolska vzgoja pozitiven učinek na kasnejše dosežke učencev in da so bolj uspešni tisti sistemi, kjer imajo majhno število otrok na vzgojitelja in višja vlaganja v predšolsko vzgojo.

Takšna neskladja ustvarjajo zmedo in povzročajo nezaupanje do dela OECD. Zato se ne gre čuditi negativnemu odzivu slovenske strokovne javnosti na področju šolstva. Nato so tudi druge države na seji poročale o nezadovoljstvu z obravnavo šolstva v ekonomskih pregledih in podprle Slovenijo, predvsem Velika Britanija, ZDA in skandinavske države.

Direktor Direktorata za gospodarstvo OECD, g. Andrew Dean, je v zaključku povedal, da je bil slovenski primer dobra šola in da bo potrebno v prihodnje okrepiti sodelovanje med ekonomskim delom in šolstvom pri OECD.

Vir: MŠŠ, 12. 4. 2011

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)