Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport ter na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Predlagane spremembe zakona sledijo naslednjim ciljem:

  • zagotavljanje večje kakovosti,
  • zagotavljanje pogojev za večjo pravičnost osnovnošolskega izobraževanja ter
  • zagotavljanje pogojev za optimalen in uravnotežen razvoj posameznikov.

S spremembami in dopolnitvami ZOšn želimo urediti status programov tujih šol, zagotoviti preglednejšo organizacijo in manjšo razdrobljenost izbirnih predmetov, uvesti zgodnejše poučevanje prvega tujega jezika in poučevanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta od četrtega razreda dalje in na ravni zakona urediti posebnosti osnovnošolskega izobraževanja učencev s posebnimi potrebami. Z združevanjem obveznega in dela razširjenega programa osnovne šole v prvem obdobju želimo doseči bogatejši in kakovostnejši program za učence od 1. do 3. razreda.

Z uvajanjem številčnega ocenjevanja v tretji razred se ohranja ravnotežje v pomembnosti posameznih predmetov in upošteva individualne razlike med učenci. Z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov že v drugem obdobju se zasleduje cilj ustvariti pogoje za razvijanje specifičnih interesov in kompetenc učencev. Z drugačno umestitvijo nacionalnega preverjanja znanja bodo dane možnosti za uporabo rezultatov pri spremljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in izgrajevanje drugačne kulture preverjanja ter pravočasno prepoznavanje doseženega znanja učencev z možnostjo uporabe teh dosežkov za analizo in ukrepanje za izboljšanje kakovosti znanja učencev.

Vir: MŠŠ, 25. 3. 2011

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)