V sredo 26. januarja 2011 so na Ministrstvu za šolstvo in šport pripravili novinarsko konferenco, na kateri so skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje predstavili predlog slovenskega ogrodja kvalifikacij.

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) predstavlja skupno evropsko referenčno ogrodje, ki že povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi bolj razumljive. Do leta 2012 naj bi 26 držav, med njimi tudi Slovenija, vzpostavilo nacionalna ogrodja kvalifikacij ter končalo proces umeščanja nacionalnih kvalifikacij v evropsko ogrodje kvalifikacij. Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegov cilj pa povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo. 

Vlada RS je 14. januarja 2010 za potrebe SOK imenovala  Medresorsko delovno skupino za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij. Skupina je v sodelovanju s posameznimi eksperti pripravila predlog »slovensko ogrodje kvalifikacij«, ki ga daje v širšo javno razpravo.

Zvočni posnetek novinarske konference (1.del, 2.del)
Gradivo (doc)

Vir: MŠŠ, 26. 1. 2011

(Skupno 4 obiskov, 1 današnjih obiskov)