Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Ministrstva za šolstvo in šport objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Rok za oddajo komentarjev: 24. 6. 2011.

Ministrstvo za šolstvo in šport je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona višjem strokovnem izobraževanju. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju je bil sprejet leta 2004. Temeljna značilnost zakona je, da je višje strokovno izobraževanje, ki je bilo od leta 1996 urejeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, uredil kot kratko visokošolsko izobraževanje. Kljub temu pa je ohranil povezanost s poklicnim in strokovnim izobraževanjem na srednješolski ravni.

V letih 2004 do 2010 se je zgodili nekaj pomembnih sprememb znotraj sistema višjega strokovnega izobraževanja, v visokošolskem prostoru in tudi v širšem družbenem okolju, ki narekujejo potrebo po spremembi temeljnih predpisov, ki urejajo višje strokovno izobraževanje.

Ob razmahu višješolskega študija so opazna naslednja dejstva:

 • vse nove javne višje strokovne šole so bile ustanovljene kot organizacijske enote šolskih centrov, v katerih se izvaja tudi srednje strokovno izobraževanje; to kaže močno povezanost višjega strokovnega izobraževanja s strokovno vertikalo;
 • narašča število študentov, ki ne nameravajo študirati in si pridobiti višjo strokovno izobrazbo, ampak v resnici študirajo na visokih strokovnih šolah oziroma na univerzah, v višje strokovne šole pa se vpisujejo zgolj zaradi pridobitve statusa študenta; po ocenah nekaterih ravnateljev se število takšnih »študentov« celo povečuje; motiv za fiktivni vpis je izven sistema višjega šolstva, najverjetneje v ugodnostih pri subvencioniranju prehrane (študentski boni), ugodno zdravstveno zavarovanje, subvencionirani prevozi in bivanje v študentskih oz. dijaških domovih, predvsem pa študentsko delo;
 • prehodnost rednega študija (skupaj z fiktivnimi študenti) znaša okoli 40%.

V šestletnem izvajanju zakona so se pokazale nekatere slabosti, nedorečenosti in pomanjkljivosti, ki jih bo zakon odpravil:

 • Izobraževanje tujcev, ki so zaposleni pri nas,
 • ponavljanje drugega letnika,
 • sestavine študijskih programov,
 • opredelitev zahtevane stopnje izobrazbe za strokovne delavce višjih strokovnih šol,
 • izguba statusa študenta, izpis,
 • študij na daljavo,
 • dislokacija izvajanja študija,
 • naloge skupnosti višjih strokovnih šol in financiranje,
 • izvajanje skupne prijavne službe.

Cilj sprememb in dopolnitev zakona je ustvariti pogoje za hitro prilagajanje višjega strokovnega izobraževanja potrebam gospodarstva, povezati akreditacijski postopek z eksternim ugotavljanjem kakovosti Agencije za kakovost v visokem šolstvu in odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v dosedanjem obdobju.

Vir: MŠŠ, 27. 5. 2011

(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)