Nov program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, namenjen spodbujanju enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela, vključuje 15 projektov, izbranih na javnem razpisu za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela, ki bodo trajali od 24 do 48 mesecev. Njihov cilj je zagotavljati ustvarjanje novih delovnih mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti), razširiti obstoječe ali uvajati nove metode dela za zagotavljanje večje zaposljivosti in socialne vključenosti, nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja in razvijati nove pristope za zagotavljanje enakosti spolov in zmanjševanje spolnih stereotipov na trgu dela. Vsem projektom je skupno, da ciljnim skupinam zagotavljajo nova znanja, sposobnosti in izkušnje, ki jih potrebujejo za uspešno vključevanje na trg dela.

Vir in več informacij: MDDSZ, 29. 12. 2010

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)