Do konca leta 2010 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) kot posredniško telo izvajalo 87 operacij oziroma programov in projektov, od tega je iz državnega proračuna izplačalo več kot 84 milijonov EUR sredstev ESS (EU del), kar predstavlja več kot 41 % vseh s pogodbami dodeljenih sredstev.

MDDSZ pri črpanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada nastopa kot posredniško telo, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organa upravljanja.

Vir: MDDSZ, 15. 2. 2011

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)