Na spletni strani ministrstva za delo je z dne 8. 10. 2013 objavljen odgovor ministrstva na v naslovu zastavljeno vprašanje.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je v tednu otroka predstavila spremembe socialne zakonodaje, ki bodo olajšale socialni položaj otrok predvsem v enostarševskih in v velikih družinah. MDDSZ za transferje posameznikom in gospodinjstvom letno nameni okoli milijardo tristo tisoč evrov. Podatki (vsi za leto 2013) kažejo, da:

  • vsak mesec izplačamo cca 240.000 otrokom otroški dodatek
  • vsak mesec 165.000 otrokom in dijakom subvencioniramo šolsko malico ali kosilo  (od januarja 2013 – za aktualno šolsko leto se še odloča)
  • vsak mesec subvencioniramo 500.000 študentskih kosil – 85.000 otrokom mesečno subvencioniramo vrtec
  • več kot 90.000 dijakom in študentom mesečno država subvencionira javni prevoz
  • vsak mesec izplačamo več kot 40.000 štipendij
  • vsak mesec 1300 otrokom izplačamo pomoč ob rojstvu otroka
  • 24 000 družinam letno izplačamo dodatek za veliko družino
  • dodatek za nego izplačujemo 6000 otrokom mesečno – okoli 4000 otrokom vsak mesec izplačamo nadomestilo preživnine
  • nenazadnje država vsako leto zagotovi brezplačno cepljenje 75.000 otrok(om),
  • zagotavlja sredstva za učbeniške sklade…

 

Na ministrstvu poudarjamo, da samo  s socialno politiko ne moremo rešiti vseh problemov v državi. Da pa uspešno blažimo socialno stisko in omogočamo ljudem preživetje. Dolgoročno pa ljudje potrebujejo delo – da se sami preživljajo s svojim delom. To pa lahko dosežemo le z zagonom gospodarstva in z izboljšanjem splošne gospodarske situacije.”

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)