Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Damajana Košir in generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Lučka Žižek sta na tiskovni konferenci (videoposnetek, 1. 4. 2011) poudarili pomen Zakona o malem delu za brezposelne osebe in vlogo Zavoda RS za zaposlovanje na tem področju.

Generalna direktorica Damjana Košir je poudarila, da bodo delodajalci zaradi omejitev, ki jih prinaša Zakon o malem delu, prisiljeni določen obseg sedanjega študentskega dela preoblikovati v redne zaposlitve. Hkrati pa bodo iste omejitve preprečevale drobljenje rednih delovnih mest, oz. razrast malega dela, kot smo mu priča v trenutni obliki študentskega dela. Brezposelne osebe bodo z Zakonom o malem delu dobile možnost ohranjanja stika s trgom dela in izboljšanja svojega socialnega položaja ne da bi to vplivalo na njihove pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.

Generalna direktorica Lučka Žižek pa je poudarila, da prva in edina prioriteta Zavoda RS za zaposlovanje ostaja pomoč in podpora brezposelnim osebam pri iskanju redne zaposlitve. Zavod tako brezposelnih oseb ne bo napotoval na malo delo, temveč si bo tako kot do sedaj v okviru aktivne politike zaposlovanja prizadeval za čim hitrejšo redno zaposlitev brezposelnih oseb. Odločitev za malo delo brezposelnih oseb bo tako izključno stvar posameznika, ki pa si bo na ta način lahko po izkušnjah zavoda ob socialnem položaju izboljšal tudi možnosti za redno zaposlitev.

 

Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik je na novinarski konferenci (avdioposnetek, 4. 4. 2011) predstavil vpliv Zakona o malem delu na trg dela in odgovoril na nekatere dileme, ki se pojavljajo v javnosti v zvezi z malim delom.

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)