Na novinarski konferenci 28. 6. 2011 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predstavilo aktualna poziva za državne in Zoisove štipendije, spremembe na področju štipendiranja, ki se bodo uveljavile z novim koledarskim letom na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in novosti, ki jih na področju štipendiranja predvideva predlog novega Zakona o štipendiranju, ki je trenutno v postopku sprejemanja v Državnem zboru RS.
 
Na novinarski konferenci sta sodelovala generalni direktor direktorata za socialne zadeve Davor Dominkuš in vodja sektorja za vseživljenjsko učenje in štipendije Irena Kuntarič Hribar.
 
Irena Kuntarič Hribar je predstavila aktualna javna poziva za državne in Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012. Predstavljeni so bili pogoji za pridobitev državne oziroma Zoisove štipendije, upravičenci do štipendij, višina štipendij, postopek oddaje vloge in odločanje ter roki za oddajo.
 
Za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno štipendijo, rok za vložitev vloge ni omejen. Za štipendiste, ki so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu (2010/2011) že prejemali državno štipendijo oziroma jim je štipendijsko razmerje mirovalo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije 7. 9. 2011 za dijake oz. udeležence izobraževanja odraslih in 7. 10. 2011 za študente.  Več…
 
Januarja 2012 stopi v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Uveljavitev tega zakona za študente in dijake, ter njihove družine prinaša nekaj pomembnih sprememb, ki jih je predstavil Davor Dominkuš.
 
Zakon bistveno dviguje cenzus za pridobitev državne štipendije, in sicer iz sedanjih 460 evrov na okvirno 514 oziroma 630 evrov neto na družinskega člana. To pomeni, da bodo s 1. januarjem tisti, ki bodo takrat dosegli ta cenzus, lahko vloge na novo oddali in bodo centri o dodelitvi državne štipendije ponovno odločali. Tisti študentje, ki bodo državno štipendijo že prejemali, jo bodo obdržali, če pa bi bil novi sistem za njih bolj ugoden, bodo lahko štipendijo uveljavljali po novem. 
 
Do državne štipendije ne bodo več upravičeni mlajši od 18. let. To pomeni, da bodo tisti dijaki, ki bodo do takrat prejemali državno štipendijo, to prenehali dobivati oziroma jim bo štipendija do 18. leta mirovala, bodo pa lahko uveljavili višji otroški dodatek in subvencijo za prevoz. Starši mladoletnih dijakov bodo imeli z vključitvijo v programe možnost pridobiti še dodatna sredstva. 
 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s 1. 1. 2012, ko se bo začel izvajati, prinaša družinam boljši dohodkovni položaj:
višji otroški dodatek za dijake do 18 leta (v višini 54, 45, 36, 27, 20, 13, 6 evrov),  
višjo denarno socialno pomoč; ta se iz sedanjih 226,8 evrov za prvo odraslo osebo v družini zviša na 288,81 evrov, za vsakega otroka pa se iz sedanjih 68 evrov poveča na 257 evrov (za dijaka),
višjo subvencijo za prevoz.
Izračuni dohodkov družine z dijakom pred in po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kažejo, da se bo kljub ukinitvi štipendije za otroka do 18. leta starosti skupni dohodek družine zaradi zvišanja drugih transferov v večini primerov povečal.  
Irena Kuntarič Hribar je predstavila tudi predlog novega Zakona o štipendiranju, ki je v parlamentarni obravnavi in naj bi začel veljati prihodnje šolsko oziroma študijsko leto. Cenzus in osnovna višina državne štipendije se v primerjavi z ZUPJS ne spreminjata. Državno štipendijo bodo lahko dobili dijaki in študenti po 18 letu starost, če njihov dohodek na družinskega člana ne bo presegel 64 % neto povprečne plače, kar trenutno znaša 632 evrov neto. Osnovni zneski štipendije se glede na dohodek gibajo od 70 do 190 evrov.
 
Predlog zakona prinaša novosti na področju kadrovskih in Zoisovih štipendij in  na novo uvaja štipendije za deficitarnost. Ena od pomembnejših novosti predloga zakona je tudi možnost kombiniranja več vrst štipendij. Po novem zakonu bodo lahko štipendisti hkrati prejemali več različnih štipendij.
Več MDDSZ, 28. 6. 2011
(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)