Vlada RS je na seji 28. 7. 2011 sprejela Program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2011/2012, ki bo omogočil izobraževanje predvidoma 3000 brezposelnim osebam.

 

Program opredeljuje tri prednostna področja:

         splošno izobraževanje in učenje odraslih,

         izobraževanje za dvigovanje izobrazbene ravni ter

         izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela.

 

V šolskem letu 2011/2012 se s programom želi doseči povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb na trgu dela, zmanjševanje strukturnega neskladja na trgu dela ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni brezposelnih oseb.

 

Program izobraževanja za brezposelne osebe je prednostno namenjen:

  • vsem brezposelnim osebam, ki so se na podlagi zaposlitvenega načrta po 53. členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti izobraževale že v šolskem letu 2010/2011,
  • brezposelnim osebam brez poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
  • brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami,
  • brezposelnim osebam, ki jim je delovno razmerje prenehalo kot presežnim delavcem zaradi poslovnih razlogov, stečaja, likvidacije delodajalca ali prisilne poravnave in so imele z delodajalcem sklenjeno pogodbo o izobraževanju (v tem primeru se jim krijejo preostali stroški programa izobraževanja),
  • brezposelnim osebam s poklicno in strokovno izobrazbo, ki na tem področju ne morejo dobiti zaposlitve.

Predvideni stroški programa izobraževanja za šolsko leto 2011/2012 bodo znašali 7.383.595,97 evrov.

 

Več na MDDSZ, 1. 8. 2011

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)