Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v Uradnem listu RS, št. 57/2011 dne 15. 7. 2011 objavilo Sklep o uskladitvi transferjev posameznikom in gospodinjstvom (pdf) od 1. julija 2011.
 
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – junij tekočega leta se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in v skladu s prvim odstavkom 2. člena Zakona o interventnih ukrepih transferji, ki niso določeni v nominalnih zneskih uskladijo za 0,457 %. Med te transferje sodijo starševska nadomestila, transferji po tako imenovanih vojnih zakonih, občinske kadrovske štipendije, letni dodatek upokojencev.
 
Med transferji, ki so določeni v nominalnih zneskih, pa na podlagi navedenega sklepa:
  • osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. julija 2011 znaša 230,61 evrov,
  • državna štipendija brez dodatkov znaša 38,97 evrov za dijaka in 58,47 evrov za študenta,
  • Zoisova štipendija brez dodatkov pa 66,05 evrov za dijaka in 101,78 evrov za študenta.

Usklajujejo se tudi dodatki k državnim in Zoisovim štipendijam, vsi družinski prejemki (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka,…), dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnine za telesne okvare in transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe).

 

Vir: MDDSZ, 18. 7. 2011

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)