Na spletni strani NAKVIS sta objavljeni končni poročili o mednarodni evalvaciji NAKVIS v letu 2013.

Med 22. in 24.aprilom 2013 je NAKVIS obiskala skupina ekspertov ECA in ESU, ki je opravila zunanjo mednarodno evalvacijo naše agencije ob koncu triletnega delovanja. Agencijo je presojala v skladu s ECA Code of good practice in v skladu z European standards and guidelines ENQA ESG Part3, ki pa vključuje tudi Part2 ESG standardov.

Nedavno končno poročilo (poročilo 1) presoja skladnost delovanja agencije v primerjavi s 16 standardi ESG. Ocene so: fully compliant (FC), substantially compliant (SC), partially compliant (PC), non compliant (NC). Ocene za agencijo so: 7 FC, 8 SC, 1 PC in 0 NC. Drugo poročilo upošteva ECA Code of good practice.

Poročili sta dobra osnova za izdelavo Akcijskega načrta NAKVIS.
(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)