Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo tretjo mednarodno konferenco ESREA – Omrežje “Izobraževanje in učenje starejših” (ELOA) z naslovom: Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti, ki bo potekala v Ljubljani od srede, 19. septembra do petka, 21. septembra 2012.

Konferenca je namenjena proučevanju teoretskih, praktičnih in s politiko povezanih vidikov megeneracijskega izobraževanja in izobraževanja starejših ljudi, ki naj bi prispevali h krepitvi posameznikovega razvoja in razvoja družin, sosesk, skupnosti in institucij.

Vabijo raziskovalce, ki delujejo v okviru univerz, inštitutov ali drugih organizacij (nevladnih, skupnostnih, ipd.) in se ukvarjajo z izobraževanjem starejših in medgeneracijskim izobraževanjem v skupnosti ali pa ta vprašanja interdisciplinarno proučujejo.

Razprava na konferenci bo potekala v okviru naslednjih tematskih sklopov:
– Izobraževanje starejših v skupnosti;
– Prostovoljstvo starejših v skupnosti;
– Socialna omrežja starejših, socialna opora in skupnostna skrb;
– Skupnostne organizacije in krepitev medgeneracijske solidarnosti;
– Izobraževanje za krepitev medgeneracijske solidarnosti.

Vabljeni so pisni prispevki in predstavitev rezultatov v obliki posterjev. Jezik konference je angleščina. Kotizacija za člane Esree je 100 , za druge udeležence 150 in za doktorske študente 30 evrov.

Pomembni datumi:
– 26. februar 2012 – rok za prijavo povzetkov in posterjev
– 25. marec 2012 – obvestilo o sprejetih povzetkih in posterjih
– 25. marec 2012 – rok za prijavo doktorskih študentov za štipendijo (vlogo pošljite na e-naslov:
  sabina.jelenc@guest.arnes.si)
– 15. april 2012 – objava izbranih vlog doktorskih študentov za štipendijo
– 15. april 2012 – rok za registracijo udeleţencev in plačilo kotizacije
– 15. junij 2012 – rok za oddajo celotnih prispevkov

Celotna novica

(Skupno 48 obiskov, 1 današnjih obiskov)