Pedagoški inštitut in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta ob zaključku mednarodne primerjalne raziskave računalniške in informacijske pismenosti med osmošolci pripravila 20. novembra novinarsko konferenco, na kateri so rezultate predstavili dr. Mojca Štraus, direktorica Pedagoškega inštituta, dr. Eva Klemenčič, članica generalne skupščine Mednarodne organizacije za raziskovanje izobraževalnih učinkov in nacionalna koordinatorka ICILS, ter Mitja Čepič Vogrinčič, upravljavec podatkovnih baz in asistent nacionalne koordinatorke. Novinarske konference se je udeležila tudi državna sekretarka MIZŠ dr. Andreja Barle Lakota.

V Sloveniji in v svetu smo računalniško in informacijsko pismenost učencev osmih razredov izmerili prvič, je na novinarski konferenci dejala dr. Eva Klemenčič, in sicer z Mednarodno raziskavo računalniške in informacijske pismenosti ICCS 2013. V raziskavi je sodelovalo 21 izobraževalnih sistemov. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 219 šol (3740 učencev in 2787 učiteljev). Sodelovali so tudi IKT koordinatorji in ravnatelji.

Raziskava je pokazala, da se, razen rezultatov dveh izobraževalnih sistemov (Turčija, Tajska), v povprečju večina dosežkov učencev držav uvršča v drugo zahtevnostno raven. To velja tudi za Slovenijo, je na novinarski konferenci dejal Mitja Čepič Vogrinčič. Učenci, ki so dosegli drugo zahtevnostno raven so uspešno usvojili temeljne veščine zbiranja in urejanja eksplicitnih informacij.

Ob objavi rezultatov raziskave je državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota dejala, da bomo na ministrstvu rezultate temeljito pregledali in s pomočjo evropskih sredstev zasnovali ukrepe, kako računalniško in informacijsko pismenost otrok izboljšati. Samo z opremljanjem šol z IKT tehnologijo izboljšanja ne bo mogoče doseči. Več bo potrebno storiti na razvoju pedagogik in didaktik, s katerimi bodo učitelji bolje opremljeni za učinkovito rabo IKT tehnologij za doseganje znanj na določenih področjih.

Videoposnetek novinarske konference

Vir>> Novica MIZŠ

Več>> Izročki za novinarje

Mednarodni rezultati – poročilo

(Skupno 51 obiskov, 1 današnjih obiskov)