Mednarodni dan žensk, 8. marec, se praznuje od leta 1917. Ta dan je bil izbran v spomin na požar v tekstilni tovarni v New Yorku leta 1911, ko so ženske protestirale zaradi nečloveških delovnih razmer; več kot 140 žensk je pri tem izgubilo življenje. To je praznik ekonomske, politične in socialne enakopravnosti žensk ter njihovih dosežkov na vseh področjih.

V Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk že leta 1897, ko je začel izhajati ženski časopis Slovenka, leto pozneje pa je bilo ustanovljeno prvo žensko društvo – Društvo slovenskih učiteljic. Članice društva in njihovi simpatizerji so zahtevali odpravo neenakega obravnavanja in zapostavljanja žensk.

SURS, 3. 3. 2011, piše o statistikah na več področjih, kot zanimivost naj izpostavimo:

Inovativnost, znanje in izobrazba so ključnega pomena pri osebnostnem razvoju in vključevanju na trg dela. Ženske so se že zelo zgodaj začele zavedati pomembnosti znanja. Marija Urbas je bila prva Slovenka, ki je dosegla doktorat, in sicer je leta 1906 na graški univerzi doktorirala iz filozofije. Do leta 1980 so bile ženske v Sloveniji med študentsko populacijo še vedno v manjšini, po tem letu pa se je razmerje obrnilo. Leta 2009 je bilo okoli 18.000 diplomantov terciarnega izobraževanja in od tega je bilo skoraj 62 % žensk.

Delež zaposlenih žensk v primerjavi z moškimi močno prevladuje v poklicih s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, farmacije, prava, socialnega dela, računovodskih, knjigovodskih, kadrovskih in tajniških del, prodaje, osebnih storitev in storitev čiščenja.

V poklicu vzgojitelja ali pomočnika v predšolski vzgoji je delež žensk skoraj 98-odstoten. Vendar pa se v višjih stopnjah izobraževanja njihov delež močno zmanjša na račun moških. Tako je med predmetnimi učitelji v osnovnošolskem izobraževanju 79 % žensk, med višješolskimi predavatelji, viskošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci pa le še 44 % žensk. Hkrati pa se delež žensk v nekaterih poklicih, ki so nekoč veljali za izrazito moške, tudi v Sloveniji povečuje.

Vir in več: SURS, 3. 3. 2011

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)