V Ljubljani je potekalo srečanje strateškega tima projekta ATS 2020 (Assessment of Transversal Skills 2020).

Na programski ravni sodeluje 17 ustanov iz 11 držav. Slovenski del projekta vodi Zavod RS za šolstvo, v povezavi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Državnim izpitnim centrom in Pedagoškim inštitutom, ustvarjalno in izvedbeno pa bo v državi delovalo 25 izbranih osnovnih in srednjih šol.

Po delovnih paketih so projekt predstavili Tanja Rupnik Vec, Mitja Čepič Vogrinčič in Gašper Cankar. Osrednja tema delovnega sestanka pa je bilo načrtovanje avgustovskega srečanja, ki sta ga zasnovali Leonida Novak in Tanja Rupnik Vec.

Ob koncu so naredili urnik srečanj v šolskem letu 2015/2016. Poleg dejavnosti učencev, dijakov in učiteljev na šolah, se bodo mesečno prepletala usposabljanja učiteljev, obiski mentorjev na šolah ter predmetno usmerjena in veščinsko usmerjena delovna srečanja.

27. avgusta bo v Ljubljani srečanje vseh učiteljev, ki bodo sodelovali v projektu. Prek poldruge stotnije jih bo, spopadli pa se bodo z digitalnimi, sodelovalnimi, komunikacijskimi, samouravnalnimi in drugimi veščinami, ki prispevajo h kakovostnejšemu spoznavanju in učenju.

Vir in več informacij: SIO, 14. 7. 2015

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)