entrala učnih podjetij Slovenije je v sredo, 19. marca 2014, v dvorani Golovec v Celju priredila 8. mednarodni sejem učnih podjetij. Na sejmu je sodelovalo 50 razstavljavcev iz Slovenije, Italije, Nemčije, Hrvaške, Romunije in Bolgarije.

Učno podjetje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, kjer pouk poteka v posebej opremljenih učilnicah z uporabo najsodobnejše informacijsko-komunikacijske opreme. Dijakom nudi priložnost pridobivanja sposobnosti upravljanja in vodenja ter razumevanje in poglabljanje izobraževalnih vsebin.

Učna podjetja so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih podjetij. V teh podjetjih se dijakinje in dijaki srečujejo z vsemi oblikami dela, tako kot ga bodo opravljali v podjetjih, kjer bodo zaposleni. Delo opravljajo v različnih oddelkih: trženje, nabava, prodaja, tajništvo, računovodstvo, kadrovski oddelek.
V Sloveniji tako vsako leto deluje na 33 šolah ekonomske usmeritve okrog 150 učnih podjetij, ki preko Centrale učnih podjetij Slovenije vzpostavljajo medsebojne poslovne odnose, med sabo trgujejo, poravnavajo finančne in davčne obveznosti, se vključujejo v mednarodno mrežo učnih podjetij in se na sejmih tudi srečujejo.

Sejem je obiskal tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, ki je v nagovoru udeležencem dejal, da tudi sam pri svojem pedagoškem delu uporablja metodo simulacije. »Tu počnete to, kar boste nekoč počeli v realnem okolju. Tu še lahko naredite napako, v realnem okolju se napake poznajo. Zato je tako zelo pomembno, da danes trenirate, da nabirate izkušnje v varnih okoljih. Vsem želim, da bi svoje veščine v okviru učnih podjetij dobro razvijali in da bi si jih pridobili za delo ter predvsem za življenje,« je dejal minister dr. Pikalo.

Vir: MIZŠ, 19. 3. 2014

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)