Na spletni strani MOVIT je obljavljena novica o mednarodnem seminarju »Youth information as a base for youth participation«, ki bo 19.–21. maj 2010 v Ljubljani, ki ga organizira MOVIT NA MLADINA, Nacionalna agencija programa Mladi v akciji, v sodelovanju z britansko in norveško Nacionalno agencijo programa Mladi v akciji ter slovenskim in britanskim Eurodeskom. Seminar je namenjen predstavitvi lokalnih projektov informiranja za spodbujanje participacije v lokalnem okolju.

Seminar je namenjen udeležencem, ki so vključeni v proces informiranja mladih na lokalni ravni z namenom povečanja participacije, in sicer predstavnikom občin, aktivnih na področju informiranja mladih in multiplikatorjem informacij za mlade (regionalnim ali lokalnim mladinskim centrom, klubom, svetom, informacijskim servisom ipd.).

Udeleženci morajo:
– biti sposobni in pripravljeni razširiti rezultate seminarja na lokalni/regionalni ravni;
– razumeti pomen informiranja in participacije mladih;
– imeti izkušnje z informiranjem mladih in s povečevanjem participacije mladih na lokalni ravni;
– biti pripravljeni deliti svoje izkušnje z drugimi udeleženci seminarja;
– biti prisotni ves čas trajanja seminarja ter aktivno sodelovati v vseh aktivnostih.

Razpis
Prijavnica
Osnutek programa
Podlaga za seminar

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)