Na spletišču inštituta za javno zdravje NIJZ je z dne 21. 3. 2014 objavljena novica o mednarodnem poročilu o nacionalnih ukrepih za preprečevanje namernih poškodb otrok (pdf, angleščina).

Nacionalni inštitut za javno zdravje sodeluje v evropski pobudi za boljše širjenje informacij ter praktičnih orodij za razvoj dobrih praks Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children’s Safety (TACTICS) za obdobje 2011–2014, ki bo omogočila učinkovitejše preprečevanje poškodb med otroki in mladostniki po vsej Evropi.

Od več kot 35.000 otrok in mladostnikov, starih od 0 do 19 let, ki vsako leto umrejo v Evropski uniji, jih 24% umre zaradi poškodb. V tretjini primerov gre za namerne poškodbe, katerih vzrok so samomori, nasilje in dogodki nedoločenega namena. Podatki za Slovenijo kažejo skoraj enako stanje, saj vsako leto umre 118 otrok in mladostnikov, od tega 34 zaradi poškodb. V 32% primerov so smrti posledica namernih poškodb. Med državami EU so zabeležene kar 10-kratne razlike v stopnji umrljivosti otrok zaradi namernih poškodb, čeprav obstajajo z dokazi podprte preventivne strategije, s katerimi bi ob sprejetju, doslednem izvajanju in nadzoru v celotni EU, zagotovili vsem otrokom varnost pred namernimi poškodbami.

Poročilo o nacionalnih ukrepih za preprečevanje namernih poškodb otrok opisuje prevalenco namernih poškodb otrok v EU, vključno z trpinčenjem otrok, medvrstniškim nasiljem in samopoškodbami, ter povzema pregled izvajanja nacionalnih politik in ukrepov na področju preprečevanja namernih poškodb otrok v več kot 25 državah članicah, predstavljeni pa so tudi profili nacionalnih politik za posamezne države članice. Gre za prvo tovrstno poročilo, ki skupaj z Izkaznico Slovenije o varnosti otrok 2012 in Profilom varnosti v Sloveniji 2012 predstavljajo celovit pregled nacionalnih politik in ukrepov za obvladovanje nenamernih in namernih poškodb otrok.

 

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)