Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je v rubriki Javni razpisi objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Rok za prejem ponudb: 28. 02. 2014.

Vir: MGRT, 27. 12. 2013


 

Javni razpis (objavljen na: http://norwaygrants.si/razpis/razpisna-dokumentacija/) je razdeljen v dva sklopa:

1. SKLOP A – PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014

Področje Pobude za javno zdravje
– Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
– Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
– Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Področje Enakost spolov
– Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
– Pod-področje Odločanje na političnem področju
– Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

*Projekt se lahko v sklopu A prijavi le na eno od navedenih pod-področij razpisa.

2. SKLOP B – PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP 2009–2014

Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Področje Naravna dediščina

Področje Kulturna dediščina

*Projekt se lahko v sklopu B prijavi le na eno od navedenih področij razpisa.

Prijavljeni projekti morajo trajati najmanj 12 mesecev in se morajo končati najpozneje 30. 4. 2016, rok za predložitev vlog pa je 28. 2. 2014. Prijavitelji administrativno ustreznih in upravičenih prijav bodo o odločitvi o izboru projektov obveščeni po pošti predvidoma junija 2014.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)