V Bruslju se je v torek, 19. februarja, minister dr. Jernej Pikalo udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za konkurenčnost. Ministri so obravnavali predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa. Gre za evropski program za raziskave in inovacije. Ministri so prisluhnili poročilu o napredku tega programa ter izmenjali mnenja o njem.

Minister dr. Jernej Pikalo je poudaril, da je pomembno o programu Obzorje Evropa doseči politični dogovor še v času trenutnega sklica Evropskega parlamenta, saj bi to omogočilo pričetek priprav na izvajanje programa. Podprl je tudi stališče Evropske parlamenta glede širjenja udeležbe v programu s strani tistih držav, ki v dosedanjih Okvirnih programih EU za raziskave in inovacije sodelujejo nesorazmerno slabo. Slovenija namreč meni, da je potrebno vzpostaviti več sodelovalnih povezav med raziskovalnimi organizacijami v Evropi.

Pri vprašanju misij je minister dr. Jernej Pikalo izpostavil pomen in nujnost misije na temo družbene transformacije, saj jo vidimo kot ključno za prihodnost EU kot politične tvorbe in družbe kot celote.

Glede Evropskega sveta za inovacije (EIC) je za Slovenijo najpomembnejša pravočasna in kakovostna koordinacija z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT), da ne bo prihajalo do konkurenčnih shem z enako ciljno publiko in enako intervencijsko logiko, je izpostavil minister dr. Jernej Pikalo.

Opozoril pa je tudi na prožnost pri upoštevanju pogledov Evropskega parlamenta, tudi tistih, ki se tičejo Posebnega programa, vključno s področji za misije in partnerstva, vendar nujno ob ohranitvi že sprejetih odločitev Sveta glede pravne oblike Strateškega načrta, pravne podlage Posebnega programa in določitve misij in partnerstev v prilogi Posebnega programa.

Vir: MIZŠ, 19. 2. 2019

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)