Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je bil v petek, 15. februarja, na delovnem obisku v Kopru in Izoli. Srečal se je z dekani fakultet Univerze na Primorskem, z ravnateljicami in ravnatelji desetih osnovnih šol na območju koprske mestne občine, z vodstvom Mestne občine Koper in z vodstvom občine Izola ter ravnateljicami in ravnatelji izolskih osnovnih in srednjih šol, vrtcev ter knjižničarkami. Poleg tega je minister prisluhnil tudi predstavitvi nekaterih uspešnih projektov centra odličnosti InnoRenew CoE.

Z dekani fakultet članic Univerze na Primorskem se je minister dr. Pikalo pogovarjal o pripravi predloga Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki bo predvidoma kmalu nared za javno obravnavo. Med drugim so se dotaknili tudi problematike pomanjkanja študentskih postelj ter financiranja področij visokega šolstva in znanosti ter raziskav. Kot je izpostavil minister, bo v proračunu za letošnje leto skoraj 300 milijonov evrov sredstev za visoko šolstvo, kar je znatno povečanje.

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je ministru predstavil pobudo za spremembo Zakona o osnovni šoli v delu, ki se nanaša na kriterije in pogoje za vpis otroka v določeno osnovno šolo, zlasti z vidika prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča. Kot so izpostavili na koprski mestni občini, imajo na Osnovni šoli Koper skoraj 20 odstotkov vpisanih otrok iz drugih šolskih okolišev. Zanimalo jih je tudi, kdaj lahko pričakujejo razpis za sofinanciranje investicij v osnovne šole.

Ravnateljice in ravnatelji desetih osnovnih šol na območju Mestne občine Koper so ministra spraševali, ali namerava spremeniti postopek imenovanja ravnateljev, kako je z dodatkom za dvojezičnost za ravnatelje na šolah z italijanskim učnim jezikom, kakšna je vizija reševanja problematike otrok s posebnimi potrebami, pa tudi o tem, kakšno je njegovo mnenje o peticiji društva Svet staršev za spremembe šolskega sistema, kdaj lahko pričakujemo novo Belo knjigo ipd. »Številne različne pobude, ki smo jih na ministrstvu prejeli in jih še prejemamo, bomo vpeli v proces javnih razprav, ki jih načrtujemo že v kratkem in bodo trajale približno pol leta. Vzporedno bomo naredili analize stanja. V prvi polovici leta bomo tako prišli do natančnega posnetka stanja slovenskega šolskega sistema. V drugi polovici leta pa bomo na tej podlagi lahko pripravili predloge oziroma izhodišča za koncept potrebnih sprememb. V letu 2020 bo državni zbor sprejel krovni dokument na področju vzgoje in izobraževanja, ki bo podlaga za pripravo novih zakonov,« je načrte predstavil minister dr. Pikalo.

Na srečanju z županom občine Izola Danilom Markočičem ter ravnateljicami in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, vrtcev in knjižničarkami na območju izolske občine so opozorili na nujnost izgradnje telovadnice za potrebe srednjih šol v Izoli, izpostavili pa so tudi skrb za bralno pismenost, pomen delovanja in razvoja šolskih knjižnic, pa tudi problematiko jezika v dvojezičnem okolju ipd. Lokalna skupnost in ministrstvo bosta morala h gradnji omenjene telovadnice pristopiti skupaj, je dejal minister dr. Pikalo. Na ministrstvu skušamo po njegovih besedah z različnimi projekti v šolskem prostoru na čim mehkejši in obenem čim bolj učinkovit način uvesti otroke priseljencev, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na njihove starše in tudi njim pomagati pri učenju slovenskega jezika. Glede učenja italijanskega jezika v slovenskih šolah pa je minister pojasnil, da bo ministrstvo Zavodu RS za šolstvo v okviru letnega delovnega načrta naložilo revizijo učnih načrtov, kar se tiče poučevanja italijanskega jezika. To poučevanje bi radi naredili bolj sodobno, bolj življenjsko, drugačno, didaktično, da bi se slovenski učenci na dvojezičnem območju lažje in z večjim veseljem učili italijansko.

Vir: MIZŠ, 15. 2. 2019

(Skupno 74 obiskov, 1 današnjih obiskov)