Na pobudo predstavnikov Mladinskega sveta Slovenije je minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik 16. marca 2011 na ministrstvu sprejel predstavnike Mladinskega sveta Slovenije. Predsednik mladinskega sveta Slovenije Kamal Izidor Shaker in strokovna sodelavka Nina Bakovnik sta ministru predstavila ključne ugotovitve programskih dokumentov na področju mladinskega organiziranja, izobraževanja, zaposlovanja in stanovanjske problematike mladih.

Predstavnika Mladinskega sveta Slovenije sta na srečanju izpostavila predvsem pomen sodelovanja med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Mladinskim svetom Slovenije pri oblikovanju novih politik in ukrepov na področju zaposlovanja mladih. Izpostavila sta visok delež mladih v negotovih, začasnih in priložnostnih oblikah dela, ki ne nudijo ustrezne socialne varnosti mladim za osamosvojitev in oblikovanje družine. Te ugotovitve potrjuje tudi raziskava Mladina 2010, ki jo je nedavno predstavil Urad RS za mladino.

Minister je predstavil dosedanje ukrepe in rešitve na področju zaposlovanja mladih znotraj aktivne politike zaposlovanja (absolvent aktiviraj se, spodbude za samozaposlovanje, davčne spodbude ipd.), novo štipendijsko zakonodajo (več in višje štipendije), ukrepe na trgu dela s poudarkom na Zakonu o malem delu ter strokovna izhodišča za predvidene spremembe Zakona o delovnih razmerjih. Nov Zakon o malem delu bo na področju priložnostnih in začasnih del zagotovil več pravic delavcem predvsem pa vzpostavitev novih rednih delovnih mest za mlade.

Predstavniki ministrstva in Mladinskega sveta Slovenije so ob zaključku srečanja sprejeli načelno zavezo o tesnejšem sodelovanju na področju zaposlovanja mladih v prihodnosti tako na formalni kot neformalni ravni.

Vir: MDDSZ, 16. 3. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)