V Vilni je zaključeno neformalno srečanje ministrov pristojnih za šport. Z Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport sta se ga udeležila državni sekretar Aljuš Pertinač in v.d. generalni direktor Direktorata za šport dr. Edvard Kolar.

Udeleženci so se pogovarjali o načrtovanju, investiranju in trajni zapuščini večjih športnih prireditev ter o prispevku športa h gospodarstvu. Ob zaključku pa so sprejeli skupno izjavo, ki so jo podpisali predstavniki 19 držav. Glasi se: “Ministri, pristojni za šport iz Avstrije, Belgije, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Irske, Italije, Malte, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Slovenije, Španije, Švedske in Velike Britanije, ugotavljamo, da šport v mednarodnem prostoru govori univerzalni jezik, ki prispeva k vzgoji in izobraževanju ljudi glede skupnih vrednot kot so: spoštovanje, raznolikost, strpnost in poštenje, ki usmerja k boju proti vsem vrstam diskriminacije in vsem omogoča splošno vključenost v družbo. Te vrednote morajo biti sestavni del vseh pojavnih oblik športa.

V tem smislu pozivamo vse države, ki organizirajo velike športne prireditve kot so Olimpijske igre, Paraolimpijske igre, Svetovna prvenstva in druge velike športne priredite, da spoštujejo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Evropsko listino o temeljnih svoboščinah in da se držijo svojih mednarodnih zavez glede nediskriminacije, svobode izražanja, svobode druženja in združevanja, zlasti v okviru Sveta Evrope, da zagotovijo te pravice vsakemu posamezniku/ci, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo pripadnost, nacionalno ali družbeno poreklo, povezanost z nacionalno manjšino, premoženje, invalidnost, rojstvo, spolno usmerjenost, ali katerikoli drug status.  Evropska unija razume navedene človekove pravice kot univerzalne in nedeljive.”

Vir: MIZŠ, 2. 10. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)