V petek, 12. decembra 2014, je bilo v Bruslju zasedanje Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se ga je udeležila tudi ministrica dr. Setnikar Cankar. V središču zasedanja je bila razprava ministrov in izmenjava mnenj ter dobrih praks na področju gospodarskih razlogov za izobraževanje in usposabljanje v okviru vmesnega pregleda strategije Evropa 2020 ter medsektorski pristop k mladinski politiki. Ministri so spregovorili še o razvijanju podjetniških kompetenc in dostopu mladih do pravic.

Na zasedanju so se ministri med drugim strinjali, da so podjetniške kompetence pomembno področje za gospodarstvo in trg dela, zato je razvijanje podjetniških kompetenc pomembno umestiti  na vse ravni in oblike izobraževanja in usposabljanja, pri čemer  pa je pri razvoju podjetniških kompetenc državljanov pomemben strateški in medsektorski pristop. Ministrica dr. Setnikar Cankar je ob tem dejala, da se v Sloveniji  zavedamo, da je podjetnost veščina, ki jo mladi v današnjem svetu nujno potrebujejo

Ministri so spregovorili tudi o vlogi izobraževanja v strategiji Evropa 2020. Eden izmed glavnih ciljev strategije je vključitev izobraževanja in usposabljanja v osrednjo EU strategijo. Slovenija je v letu 2013 oba zadana cilja že presegla, saj je bil lani delež tistih, ki zgodaj opustijo šolanje 3,9 % in delež mladih (30-34 let) s terciarno izobrazbo 40,1 %.

Ministri so na zasedanju razpravljali še o medsektorskem pristopu mladinske politike kot orodju za boljšo obravnavo socialno ekonomskih izzivov in oblikovanje bolj osredotočenih politik za mlade. Ministrica dr. Setnikar Cankar je poudarila, da je za učinkovito mladinsko politiko, pri oblikovanju katere sodelujejo tudi mladi, ključno, da mlado generacijo ne stigmatiziramo kot generacijo družbenega problema.

 

Celotna novica

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)