Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je danes, 22. marca 2017, na Ministrstvu  za izobraževanje znanost in šport sprejela komisarja za človekove pravice Sveta Evrope, dr. Nilsa Muižnieksa. Ministrica in Komisar sta se med drugim pogovarjala o dostopnosti do izobraževanja v Sloveniji za romske otroke, otroke prosilcev za mednarodno zaščito ter za otroke iz manj premožnejših družin.

Ministrica je med drugim poudarila, da na ministrstvu vztrajamo pri načelu inkluzije. Izobraževalna politika v Sloveniji poskuša implementirati inkluzivno paradigmo s širšim vključevanjem vseh ranljivih skupin, vključno z vključitvijo otrok s posebnimi potrebami v večinske šole, pri čemer se jim nudi sistemska podpora za lažjo vključitev. Več kot polovica romskih otrok v Sloveniji ima s pomočjo projektov, ki jih izvajamo, dostop do dodatne pomoči v obliki romskih pomočnikov ali dodatne učne pomoči.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo dokument “Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno – izobraževalni sistem”, kjer so opredeljeni sistemski vidiki vključevanja otrok priseljencev, poseben poudarek pa je glede na ranljivost populacije namenjen vključevanju otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v vzgojno-izobraževalni sistem. Poleg omenjenega so v dokumentu opredeljeni posebni ukrepi, ki jih je z namenom izboljšav pri vključevanju otrok priseljencev v slovenski vzgojno – izobraževalni sistem ministrstvo pripravilo v letu 2016/17.

Ministrstvo je že uvedlo in izvaja tudi številne ukrepe, s katerimi lajša bremena staršev, tako na področju subvencioniranja šolske prehrane, kot tudi na ostalih področjih, kot je brezplačna izposoja učbenikov, razvoj e-gradiv, sofinanciranje šole v naravi, subvencioniranje bivanja dijakov in študentov v dijaških in študentskih domovih, subvencioniranje plačila za vrtec za starše, ki imajo hkrati vključena v vrtec dva ali več otrok, subvencioniranje šolskih prevozov.

Vir: MIZŠ, 22. 3. 2017

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)