Po mnenju ministrice Makovec Brenčič je novela ZViS pomemben korak v razvojno prihodnost visokega šolstva.

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Novela Zakona o visokem šolstvu se dotika tistih ključnih elementov slovenskega visokošolskega sistema, katerih spremembe bodo pozitivno vplivale na odpravo ključnih strukturnih neskladij, ki imajo dolgoročne posledice na zagotavljanje finančne vzdržnosti in učinkovitosti ter  kakovosti in odprtosti visokošolskega sistema v Sloveniji.

Z novelo se zasleduje šest ciljev, ki so ključne predpostavke sodobnega in odzivnega visokošolskega sistema, kot ga določa tudi Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020 in sicer vzpostavitev predvidljivega in stabilnega sistema financiranja visokega šolstva, odprtost sistema v mednarodno okolje (odprtost navzven in navznoter), prilagodljivost sistema oz. povečanje fleksibilnosti študijskih programov, vzpostavitev inkluzivnega sistema upravljanja visokošolskih zavodov, spremljanje zaposljivosti diplomantov in zmanjšanje osipništva študentov, hitro vključevanje na trg delovne sile in skrajševanje časa študija.

Skupna točka vseh ključnih ciljev je spodbujanje in vzpostavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, temelječe na pedagoški in raziskovalni odličnosti, sodelovanju z zunanjim okoljem ter vpetosti v mednarodne tokove in hkrati večja avtonomija.

 

Vir: MIZŠ, 26.5.2016

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)