V soorganizaciji Vlade RS in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 25. in 26. januarja v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju potekala dvodnevna konferenca na visoki ravni “Politike za enakost pri staranju: vseživljenjski pristop”. Na konferenci so sodelovali ministri in državni sekretarji za zaposlovanje, zdravje in izobraževanje iz držav članic OECD in partnerskih držav ter strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij. Gre za prvo konferenco na temo staranja prebivalstva, ki je bila organizirana v okviru OECD na visoki ravni.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič se je 26. januarja udeležila zaključka konference. V svojem zaključnem nagovoru je poudarila, da se prizadevanja za zmanjševanje neenakosti s sistemskega vidika začnejo že od predšolske vzgoje naprej. Pomembno je zagotavljanje temeljnega znanja in slovenski izobraževalni sistem sledi temu. Kot je dejala ministrica, je Slovenija po zadnji raziskavi PIRLS naredila pomemben napredek na področju bralne pismenosti učencev. Slovenski dijaki so najboljši v znanju fizike in med najboljšimi v znanju naravoslovja po zadnji raziskavi TIMSS. »Želimo si tudi napredka na področju digitalne pismenosti.« Po besedah ministrice so vse to veščine, ki posameznikom kasneje dajejo večjo prilagodljivost in pomagajo pri lažjem vstopu na trg dela. »Naše vodilo pri oblikovanju izobraževalne politike je »učiti se učenja« in »učiti se biti«. Poleg znanja so pomembne tudi vrednote.

Ministrica se je v svojem nagovoru dotaknila tudi ranljivih skupin. Poudarila je pomembnost ustrezne integracije otrok iz depriviligiranih okolij. Kot primer je izpostavila vključevanje Romov v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. »Pomembna je zgodnja socializacija, od predšolske vzgoje naprej za uspešno inkluzijo Romov v družbo na vseh področjih.«

Ministrica je poudarila tudi pomen povezovanja izobraževanja s trgom dela. Slovenija je vstopila v projekt Skills Strategy (Strategija razvoja in uporabe spretnosti), v katerem smo v širokem medresorskem sodelovanju, podprtem z OECD metodologijo, prepoznali in določili področja, ki potrebujejo izboljšave, še posebej na področju digitalnih spretnosti starejših prebivalcev v Sloveniji. Po besedah ministrice je pomemben skupen pristop več resorjev, zato v projektu sodeluje več ministrstev.

Med drugim se je ministrica v svojem nagovoru dotaknila še ostalih pomembnih področjih, kot je trg delovne sile in zdravstveni sistem, predvsem v luči demografskih sprememb, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti. Pomembna je ne le priprava ustreznih strategij, temveč tudi njihova ustrezna implementacija, je poudarila ministrica. »Ker se trg dela danes hitreje spreminja, izobraževalni sistem ne more usposabljati za točno določena delovna mesta, temveč mora po eni strani zagotoviti temeljna znanja in spretnosti, po drugi strani pa mora biti dovolj fleksibilen, da posameznikom omogoča kasneje uspešno prilagoditev in vključitev na trg dela,« 

Vir: MIZŠ, 26. 1. 2018

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)