V New Yorku 14. in 15. marca 2012 poteka mednarodni vrh o učiteljskem poklicu, ki se ga bo na vabilo zveznega ministra za izobraževanje Združenih držav Amerike, generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in generalnega sekretarja mednarodne zveze sindikalnih združenj strokovnih delavcev v izobraževanju (Education International)  udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk.

Namen konference je nadaljevati mednarodno razpravo o ključnih sodobnih izzivih učiteljskega poklica v krogu vabljenih visokih predstavnikov držav, izbranih zaradi njihove uspešnosti oziroma hitrega razvoja na področju izobraževanja. Na podlagi posvetovanja z udeleženci prvega Vrha, ki je potekal marca 2011, bodo razprave na letošnjem usmerjene v pripravo učiteljev in razvoj šolskega vodstvenega osebja.

Razprave bodo potekale v obliki okroglih miz z možnostjo aktivnega sodelovanja vseh vabljenih udeležencev. Teme posameznih sklopov bodo naslednje:

1. pogled v prihodnost poučevanja (nova učna okolja in nova pričakovanja),
2. razvoj šolskega vodstvenega osebja in
3. priprava učiteljev (poučevanje kompetenc 21. stoletja, zagotavljanje visoko kakovostnih učiteljev glede na vsebinske in geografske potrebe držav).

Konferenca se bo sklenila z ugotovitvami o tem, česa se lahko države naučijo z izmenjavo izkušenj, in s priporočili o usmeritvah dela za prihodnost.

Vir: MIZKŠ, 13. 3. 2012

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)