Na spletni strani MIZŠ je dne 10. 6. 2013 objavljeno poročilo z novinarske konference na temo poučevanja tujih jezikov.

Državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač in direktor Zavoda RS za šolstvo mag. Gregor Mohorčič sta na današnji novinarski konferenci spregovorila na temo poučevanja tujih jezikov v osnovni šoli.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se zaveda pomena znanja tujih jezikov. Pri uvajanju sprememb sledi mnenjem stroke, ki je pripravila besedilo Bele knjige 2011. Zakonske spremembe na področju poučevanja tujih jezikov v osnovni šoli bodo sledile priporočilom tega dokumenta, ter kadrovskim in finančnim možnostim.

Treba je poudariti, da je v slovenskih osnovnih šolah vsem omogočeno učenje tujih jezikov, ohranja se tudi možnost izbirnosti, kar je zagotovo v prid učenkam in učencem.

V šolskem letu 2013/2014 se torej na področju poučevanja tujih jezikov ne bo spremenilo nič, zaključilo se bo le izvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta na tretjini slovenskih šol, ki so to doslej izvajale poskusno.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)