Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo razpis za vpis v srednješolske programe za šolsko leto 2013/2014. Razpisanih je več mest kot lani, čeprav je število devetošolcev še nižje, s čimer ministrstvo daje bodočim dijakom veliko več izbire. Objavljeni razpis namenja največ pozornosti poklicnemu in strokovnemu izobraževanju, saj šolam omogoča vpis v večino programov, za katere so predlagale razmestitev prostih mest. Šole se bodo po končanem prijavnem postopku lahko same odločile, katere poklice bodo glede na število prijav izvajali. S tem je ministrstvo prisluhnilo tudi argumentom ravnateljev in gospodarstva. Pri tem bo šole spodbujalo predvsem pri deficitarnih in redkih poklicih, za katere izražata visok interes tudi gospodarstvo in potrebe lokalnega okolja.

Število razpisanih mest v gimnazije (splošne in strokovne) smo nekoliko zmanjšali, kar je trend zadnjih let. Če bo zanimanje za vpis v gimnazije, ki bodo imele razpisanih manj mest od predloga, veliko, bodo šole lahko MIZKŠ zaprosile za odobritev dodatnih oddelkov, o čemer se bo potem ministrstvo odločalo ob upoštevanju celotne srednješolske mreže po državi. V nobeni gimnaziji se števila mest ne povečujejo glede na število oblikovanih oddelkov letošnjega 1. letnika, to velja tako za javne kot zasebne srednje šole.

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 17.640 učencev in učenk (lani 17.662), ki bodo lahko kandidirali na skupno 22.759 (lani 22.023) vpisnih mest na srednjih šolah.

Od tega je v programih nižjega poklicnega izobraževanja razpisano 624 (lani 656) mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6.194 (lani 5.271) mest, v programih srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja 8.756 (lani 8.462) mest, v programih splošnih gimnazij 5.752 (lani 6.061) mest, od tega v zasebnih šolah 454 (lani 455). V programih strokovnih gimnazij je razpisano 1.433 (lani 1.573) mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.185 (lani 7.634 in predlani 7.967) mest. Kot je razvidno, se je število vpisnih mest v primerjavi z lanskim šolskim letom zmanjšalo za 449 mest. Ker pa je bilo dejansko število vpisanih lansko leto za 445 dijakov manjše od števila razpisanih mest, letos do bistvenega znižanja ni prišlo oziroma je število razpisanih mest, glede na padec generacije, enak številu lanskoletnih dejanskih vpisov, z možnostjo, da v gimnazijah, kjer bi se to izkazalo za potrebno, ministrstvo kasneje dodatno odloča o morebitnem odpiranju dodatnih oddelkov.

Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani ministrstva.

Vir: MIZKŠ, 22. 1. 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)