Na spletni strani MDDSZ je z dne 7. 6. 2013 objavljeno:

Zadnji podatki o gibanju števila brezposelnih so tudi na področju zaposlovanja mladih spodbudni. V prvih petih mesecih letos se je zaposlilo 9.243 mladih, kar je za 6,1 odstotek več kot v enakem obdobju lani (8.713 v prvih petih mesecih lani, v celem letu 2012 se je zaposlilo 19.567 mladih).

Poleg tega ukrepa bo ministrstvo še naprej izvajalo programe aktivne politike zaposlovanja in jih ciljno usmerjalo tudi v zaposlovanje mladih, in sicer s krepitvijo aktivne politike zaposlovanja prek raznolikih programov, ki so namenjeni mladim, tako tistim, ki so predčasno opustili šolanje, kot tistim, ki želijo dodatno izobrazbo (Projektno učenje za mlajše odrasle, Institucionalno usposabljanje, Usposabljanje za življenjsko uspešnost, Formalno izobraževanje, Nacionalne poklicne kvalifikacije) ali usposabljanje (Usposabljanje na delovnem mestu, Spodbujanje zaposlovanja iskalcev zaposlitve na področju socialnega varstva). 

Še naprej bomo izvajali programe, ki omogočajo subvencioniranje zaposlitve (Zaposli.me, Samozaposlitev, projekti Socialnega podjetništva II). V spomladanskih mesecih smo objavil že  drugo javno povabilo za izbor programov javnih del. Na voljo je torej dodatnih 8,9 milijona EUR. Predvidena je vključitev 1.300 brezposelnih v programe javnih del – ciljna skupina za vključitev v javna dela so tudi mladi. Zelo pomemben je tudi projekt  Podjetno v svet podjetništva (ESS). Program uvaja model mentorstva in dodatnega usposabljanja, prilagojenega skupinam, ki bodo razvijale svoje poslovne ideje in pripravljale vse potrebno za ustanovitev podjetja. Cilj usposabljanja za vsakega posameznika je, da najkasneje v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja ustanovijo lastno podjetje oziroma se samozaposlijo. Program je prvenstveno namenjen brezposelnim mladim, mlajšim od 35 let, ki imajo višjo ali visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv. Na MDDSZ pričakujemo, da se bo v letu 2013 vključilo 250 višje in visoko izobraženih mladih na območju celotne Slovenije.”

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)