Ministrstvo za zdravje je izdalo Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva. Gre za prvo tovrstno publikacijo v Sloveniji, ki bo pripomogla k poenotenju razumevanja izrazov v zdravstvu.

“Knjižico lahko s prijaznimi besedami pospremim na njeno pot do bralcev, saj ne dvomim, da se bo izkazala kot zelo koristen pripomoček marsikomu. Tak pojmovnik je nedvomno dobra podlaga za kasnejše nadaljnje delo, strokovno razpravo in dograjevanje ključnih izrazov in definicij, hkrati pa je v pomoč uporabnikom v njihovem vsakodnevnem delovanju” je v uvodnih besedah zapisala predsednica vlade v funkciji ministrice za zdravje mag. Alenka Bratušek.

Cilj vzpostavitve slovenskega terminološkega slovarja izrazoslovja v sistemu zdravstvenega varstva je poenotiti razumevanje ključnih pojmov (terminov) tega področja v slovenskem prostoru, saj so na področju zdravstvenega varstva poleg zdravstvenih poklicev aktivni tudi drugi: ekonomisti, pravniki, etiki, matematiki, statistiki, sociologi, organizatorji. Zato je ključno, da se med seboj razumejo, usklajeno in definirano izrazoslovje pa se tudi s pomočjo tega slovarja uveljavi v vsakdanjem strokovnem dialogu. Zlasti pomembno je izrazoslovje na področju ekonomike zdravstva – ekonomija v zdravstvu je pomembna podpora odločitvam, zato je vedno bolj pomembno, da je izrazoslovje na tem področju pravilno razumljeno, konsistentno in ne vnaša dodatne zmede v sektor.

V slovar je MZ skušalo vključiti vse ključne pojme ekonomike zdravstva, kot je vrednotenje zdravstvenih tehnologij, pojme s področja kakovosti in varnosti, prav tako pa tudi vse konceptualne pojme iz zdravstvene politike in zdravstva, kot so npr. zdravstveno zavarovanje, zdravstvena obravnava, splošni dogovor. Izrazi, ki so vključeni v slovar, so bili izbrani iz obstoječih zakonskih ter podzakonskih predpisov ter dokumentov Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V primeru, ko sta za določen izraz obstajali dve ali celo več definicij, so v primeru veljavnosti in ustreznosti vključene vse; če je katera od definicij zastarela, je bila iz slovarja izključena.

Ministrstvo vabi vse uporabnike slovarja in vpletene v sistem zdravstvenega varstva, da podajo predloge tako o vključitvi novih izrazov, kot o izločitvi izrazov, za katere velja mnenje, da v slovarček ne spadajo. Dobrodošli so tudi predlogi in pojasnila za spremembo obrazložitve in prevode izrazov, komentarji in ideje, ki jih lahko pošljete na elektronski naslov terminoloskislovar(at)gov.si. Tako se bo elektronska verzija slovarja sproti dopolnjevala, popravljala in usklajevala, po potrebi pa čez čas ponovno izdala v fizični obliki.

Ministrstvo za zdravje bo tiskano verzijo posredovalo izvajalcem in ostalim partnerjem v sistemu zdravstvenega varstva.

Elektronska oblika slovarja

Vir: MZ, 29. 7. 2014

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)