Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so z dne 29. 7. 2013 objavljeni podatki o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence in infrastrukturne dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih, načrtujejo organizacije za izobraževanje odraslih v šolskem letu 2013/2014.
 
Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2013/2014 zajemajo predvideno število prostih vpisnih mest in:
1. Izvajalce javno veljavnih programov, ki so vpisani v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih, ter predvidene podatke o prvem in nadaljnjih vpisih v posamezen program.
 
Odrasli se lahko vpišejo v naslednje programe:
 • program osnovne šole za odrasle;
 • programe nižjega poklicnega izobraževanja;
 • programe srednjega poklicnega izobraževanja;
 • programe srednje strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja;
 • programe poklicno-tehniškega izobraževanja;
 • gimnazijske programe;
 • programe poklicnih tečajev;
 • programe izpopolnjevanja in usposabljanja;
 • posebne programe za odrasle (Usposabljanje za življenjsko uspešnost- UŽU, računalniško opismenjevanje, jezikovi programi, projektno učenje za mlajše odrasle idr.).
2. Seznam nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in izvajalce postopkov NPK.

3. Izvajalce dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih.

Odrasli lahko izkoristijo naslednje dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih:
 • središča za samostojno učenje (SSU);
 • informacijsko in svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO);
 • borze znanja (BZ).
Vseh prostih mest za prvi vpis v javno veljavne programe je 48.713:
 • za osnovno šolo za odrasle 1.592 ali 3 %,
 • za srednješolske programe 20.820 ali 43 %,
 • za posebne programe za odrasle 26.301 ali 54.

Največ prostih mest za prvi vpis načrtujejo ljudske univerze, to je  48 %, srednje šole 36 %, zasebne in druge javne organizacije pa 16 %.

Več informacij o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2013/2014

 
 
(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)