MIZKŠ bo oddalo 12 službenih vozil v brezplačno uporabo zavodom za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Ministrstvo je 1. februarja 2013 odposlalo podpisane pogodbe o oddaji 12 službenih vozil ministrstva. Službena vozila bodo v uporabo dobili naslednji zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami:

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava, Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Ministrstvo se je s tem ukrepom odločilo pomagati zavodom, kjer je mobilnost strokovnih delavcev še posebej pomembna zaradi njihove narave dela. Zakon o uravnoteženju javnih financ je bistveno znižal kilometrino za javne uslužbence. V nekaterih službah, ki spadajo pod pristojnost ministrstva, je bila raba osebnih avtomobilov za službene namene še posebej velika. Še zlasti to velja za omenjene zavode, kjer morajo strokovni delavci pogosto na domu obiskati otroke s posebnimi potrebami.

Vir: MIZKŠ, 1. 2. 2013

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)