Objavljen je javni odgovor rektorjev Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Staneta Pejovnika in Danijela Rebola, na odgovor  dr. Žige Turka, ministra za znanost, izobraževanje, kulturo in šport o porabi dodatnih 16 mio evrov proračunskih sredstev:

“Gospod minister, 23. decembra smo vam zastavili vprašanje: »Ali boste upoštevali sklep DZ RS in namenili dodatnih 16 mio € za izvedbo študijskih programov visokega šolstva?«

Vprašanje vam zastavljava ponovno, ker nanj niste odgovorili. Na domači strani MIZKŠ je od 26. decembra dalje zapisano (avtor ni naveden) – citiramo: »Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk v odgovor odprtemu pismu rektorjev univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ponavlja že večkrat povedano, da je namen dodatnih 16 milijonov evrov za visoko šolstvo v letu 2013 in za znanost v letu 2014 zelo jasen: gre za sredstva, ki jih je Državni zbor sprejel s primarnim namenom, da prepreči beg možganov.« Novica na MIZKS.

Tekst predstavlja grobo zavajanje javnosti.

DZ RS je z veliko večino prisotnih poslank in poslancev sprejel naslednji sklep – citat: “Pri uporabniku 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se v okviru politike 19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT v okviru programa 1905 Višje in visokošolsko izobraževanje poveča podprogram 190502 Dejavnost visokega šolstva za 16.000.000 EUR (Poročevalec, str. 12 od 21).”

V izogib kakršnemukoli dvomu o sklepu DZ RS lahko zainteresirani bralci preberejo celoten tekst sprejetega amandmaja v gradivih DZ (http://imss.dz-rs.si/imis/a67812b9a16a27e01e89.pdf) tu pa je citiran le zadnji stavek pojasnila k amandmaju:  »S tem bomo zagotovili izvajanje visokošolskega izobraževanja v letu 2013 ter izvedbo programov prve in druge stopnje v zakonskih okvirih.”

Ob tem je treba pojasniti, da 16.000.000 € pomeni dodatna sredstva k predlogu proračuna 2013, še vedno pa je to za visoko šolstvo  približno 5 mio € manj, kot je bilo v letu 2012 in približno 20 mio € manj kot v letu 2011.

Če so se medtem stališča DZ spremenila pa prosiva za odgovor na dodatno vprašanje: kdaj je DZ spremenil stališče o tem, za kaj je namenjenih 16 mio €?  Kje je sprememba objavljena? Kje (v katerem dokumentu) je navedena dikcija, ki ste jo objavili v odgovoru na naše prvotno vprašanje?

Res smo rektorji slovenskih univerz opozarjali, da zaradi nepremišljenih finančnih rezov v visoko šolstvo univerze že zapuščajo najboljši mladi sodelavci in odhajajo v tujino. Na beg možganov  je Rektorska konferenca RS opozarjala že spomladi 2012, vendar z vaše strani ni bilo odziva. Dr. Turk, seveda imate vso pravico in celo dolžnost, da iz proračuna MIZKŠ namenite dodatna sredstva za preprečitev bega možganov, vendar bi pričakovali, da boste že v osnutku proračuna zahtevali dodatna sredstva v ta namen.  Vašo sedanjo reinterpretacijo navajanja negativnih posledic bega možganov lahko razumemo le kot poskus izigravanja volje poslancev, ki je v zgoraj citiranem amandmaju povsem nedvoumno izražena. 

Bi pa največ v tej smeri naredili, če bi zagotovili stabilno  financiranje visokega šolstva in znanosti v RS. Najboljši mladi raziskovalci iz univerz in JRZ odhajajo v tujino predvsem zaradi tega, ker MIZKŠ pod vašim vodstvom ustvarja nemogoče razmere za resno delo v slovenskem visokem šolstvu in znanosti.

Na drugo vprašanje, povezano z vašo zahtevo, da moramo za 20% glede na leto 2012/13 zmanjšati število vpisnih mest  na študijskih programih  humanistike in umetnosti, družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, na ostalih področjih pa ohraniti število na ravni leta 2012/13, ste nam pravzaprav že odgovorili s stavkom, da lahko Vlada RS sama odloči o tem. Tudi prav, bomo vsaj vedeli, kdo zagovarja usmerjeno izobraževanje v RS. Ali kot pravi prof. dr. Janez Krek: »Zopet ste se postavili nad ljudi in zastopate zgrešene ideje družbenega inženiringa, ki je podobna tisti iz nekaterih obdobij prejšnje države, ko je oblast želela preoblikovati družbeno tkivo in je verjela, da oblast bolje od konkretnega posameznika – ali skupin posameznikov in posameznih družbenih podsistemov –  ve, kaj je dobro zanj samega in za državo.« Uvajanje usmerjenega izobraževanja in skupnih programskih jeder je bila prva točka, na kateri smo se Slovenci enotno uprli diktatom iz Beograda in dejansko začeli  aktivnosti za  samostojno državo. Upamo, da tega niste pozabili.

Ob tem tudi ne gre pozabiti, da je največji strošek število razpisanih programov in ne toliko število vpisanih študentov (za družboslovje in humanistiko to še posebej velja). Ker javnost včasih misli, da univerze prejemamo sredstva na osnovi števila študentov in jih zato hočemo vpisati čim več, ponavljamo, da od leta 2010 dalje, univerze niso financirane na osnovi števila študentov. V kolikor torej menite, da je število študentov na omenjenih področjih previsoko, bi pričakovali, da za ta področja najprej omejite koncesije privatnim fakultetam. Prvič zato, ker naj se država ne bi vmešavala v zasebno podjetništvo (to stališče je vlada že velikokrat poudarjala), drugič pa zato, ker so koncesije razumne le takrat, ko javne institucije določenih storitev ne izvajajo. Za študij na področjih družboslovja in humanistike javne univerze te storitve očitno dovolj dobro in kakovostno pokrivamo.

Javno ste nam tudi očitali, da nismo za pogovor, čeprav nam ponujate roko zanj. Ta očitek lahko razumemo le kot sprenevedanje. 23. novembra smo v Mariboru imeli rektorji dolg in temeljit pogovor o razpisnih pogojih z vašim svetovalcem (na njegov predlog) dr. Dušanom Lesjakom. Dogovora smo se v celoti držali in pripravili, vsaj mislili smo tako, z vami usklajen predlog razpisa za vpis 2013/14. Ne nazadnje pa smo že septembra posredovali tudi dvoletni plan razpisov, na katerega nismo dobili nobenih konkretnih pripomb. Da ste si na MIZKŠ premislili in sprejeli (ponavljamo – brez vsake resne analize) nova pravila, smo izvedeli na predvečer božičnih praznikov (petek, 21. decembra ob štirih popoldne po elektronski pošti). Tisti, ki pogovora noče, ste vi gospod minister, mi smo vam vedno »ponujali roko«. Upamo, da je to iz našega dopisa več kot razvidno. Če pa pogovor res želite, smo se pripravljeni sestati z vami kadarkoli.”

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport odgovarja, da bo 16 milijonov evrov namenjenih izključno znanosti in visokemu šolstvu:

 “Rektorjema Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ki ministru dr. Turku danes ponovno zastavljata že odgovorjena vprašanja, še drugič javno pojasnjujemo, da je namen dodatnih  sredstev v višini 16 milijonov evrov za visoko šolstvo v letu 2013 in za znanost v letu 2014 zelo jasen: gre za sredstva, ki jih je Državni zbor namenil znanosti in visokemu šolstvu. Ministrstvu pa se ne zdi pametno, da letos vseh 16 milijonov evrov nameni izključno visokemu šolstvu, v letu 2014 pa izključno znanosti, kot je bilo zapisano v amandmajih, ampak bo sredstva enakomerno razporedilo na obe področji v obeh letih.

Skrb, da sredstev ne bi dobili znanost in visoko šolstvo je popolnoma odveč.  

Glede priprave razpisa za vpis pa nekaj dejstev, ki jih rektorja  v svojem javnem odgovoru na odgovor ministra dr. Turka ne omenjata. Dne 23.11.2012 je svetovalec ministra za področje visokega šolstva dr. Dušan Lesjak, ob robu drugega dogodka (predstavitev rektorja iz Gradca o avstrijskem zakonu), rektorje zaprosil za 20 minutni pogovor, da jim pojasni predloge sprememb vpisne politike, ki so posredno in neposredno vezani na pravilnik o vpisu. O zmanjševanju vpisnih mest po študijskih področjih na sestanku niso govorili, ker se to ne tiče neposredno sprememb pravilnika.

Je pa MIZKŠ želel celovito razpravo o vpisni politiki z rektorsko konferenco že od začetka oktobra, na kar pa rektorji niso pristajali, saj so ga pogojevali s pogovorom s tremi ministri na temo vladne politike, vizije in strategije do visokega šolstva. Na očitke dveh rektorjev, da minister noče pogovorov z rektorji,  pa lahko zapišemo le, da so neresnični, kar rektorja dobro vesta. Minister dr. Turk se namreč v času svojega mandata zagotovo ni srečeval z nikomer tolikokrat kot ravno z rektorji.      

MIZKŠ je v zvezi z razpisom za vpis pripravilo analize razpisa, vpisa, prehodnosti iz 1. v 2. letnik, deleža diplomantov ter predvsem razmer na trgu dela ter (ne)zaposljivostjo diplomantov po posameznih študijskih področjih, ki jih je želela predstaviti rektorjem, da bi v čim večji meri dosegli poenotenje vpisne politike, pa žal do tega ni prišlo. Toliko o analizah, ki smo jih naredili na MIZKŠ. Ničesar pa ne vemo o analizah,  ki sta jih za svoj predlog omejitve vpisa opravili obe univerzi.”

      MIZKŠ, 2. 1. 2013
(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)