Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavljeno, da je po usklajevanjih s starši, občinami in ravnatelji ministrstvo umaknilo predlog, da bi ena vzgojiteljica del svojega časa delala z eno, del pa z drugo skupino v vrtcu. Ta predlog, namreč, da bi vzgojiteljica delala po tri ure v vsaki skupini, namesto pet ur v eni sami, bi imel po skupnem mnenju ministrstva in vseh deležnikov največji vpliv na kakovost vzgojnega dela vrtcev. Na pogajanjih za Socialni sporazum so ta kompromis pozdravili tudi sindikati.

Ministrstvo predlaga, da v okviru 40 urnega delovnika vzgojiteljice in pomočnice nekaj več časa preživijo z otroki, prav tako ostaja na mizi predlog, da se za enega ali dva otroka poveča število otrok v skupini, a le v primeru, da so za to prostorske možnosti. Na ta način bo možnost obiskovanja vrtca dobilo še nekaj otrok, ki zdaj te možnosti nimajo, ne da bi povprečna velikost skupine presegla tisto, ki jo dovoljujejo že zdajšnji normativi. Seveda pod pogojem, če ostaja potreba, da občine varčujejo pri vrtcih.

Ministrstvo sicer ugotavlja, da v več kot pol leta iskanja socialnega sporazuma ni prišlo do prav nikakršnega napredka na področju standardov in normativov. Na podlagi te ugotovitve sindikatom predlaga, da se v Socialni sporazum zapišejo splošna izhodišča za razvoj na področju vzgoje in izobraževanja o katerih se obe strani lahko strinjata.

Sindikatom so na pogajanjih za Socialni sporazum predstavili tudi dve možnosti, kako realizirati proračun na področju osnovnega in srednjega šolstva. To je mogoče ali z odpuščanjem ali z višanjem normativov. Ministrstvo si bo še naprej prizadevalo, da se v zvezi s standardi in normativi usklajuje s sindikati s ciljem, da doseže dogovor. Tudi v luči zadnjih rezultatov TIMSS in PIRLS si bo ministrstvo prizadevalo, da standardi in normativi ne bodo slabši od tistih, ki veljajo v državah, ki v mednarodnih primerjavah dosegajo boljše rezultate od Slovenije.

Sindikalni predstavniki delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma “Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja” pa so po koncu pogajanj 13. 12. 2012 sklicali novinarsko konferenco s predstavitvijo poteka pogajanj o standardih in normativih v vzgoji in izobraževanju ter o posegih v visoko šolstvo.

V ponedeljek, 17. 12. 2012, popoldne pa se bo na izredni seji sestal zbor Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ ter se seznanil z rezultati glasovanja zaposlenih v predšolski vzgoji o stavki, ki je potekalo minuli teden. V vrtcih je namreč minuli teden potekalo opredeljevanje o sodelovanju v stavki, s katero bi zaposleni v predšolski vzgoji zahtevali umik sprememb standardov in normativov iz predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin. SVIZ navaja, da se je poleg ostalih doslej s sporočilom proti spreminjanju standardov in normativov v vrtcih oglasila tudi Zbornica kliničnih psihologov, ki opozarja, da so dojenčki, malčki in predšolski otroci med najranljivejšimi skupinami prebivalstva, zato Zbornica v celoti podpira argumente pedagoške in psihološke stroke o pomenu kakovostnih vrtcev ter nasprotuje spreminjanju standardov in normativov v šolstvu.

V ponedeljek, 17. 12. 2012, je MIZKŠ na spletni strani objavilo, da racionalnih razlogov za stavko ne vidi, saj je prejšnji teden po pogovorih z deležniki, stroko in sindikati umaknilo najbolj sporen predlog o vrtcih iz ZUJFO. Prav tako so presenečeni nad napovedanimi protesti na Filozofski fakulteti v Ljubljani in to kljub temu, da so amandmaji k proračunu znanosti in visokemu šolstvu prinesli dodatnih 16 mio EUR.

       SVIZ, 13. 12. 2012 in 17. 12. 2012

 

 

 

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)