SVIZ je 9. 1. 2013 objavil odprto pismo ministru dr. Žigu Turku:

“Spoštovani minister Dr. Turk!

sindikalni predstavniki delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012-2016 »Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja« smo v medijih zasledili vašo izjavo, da naj bi se pogajanja med sindikati in MIZKŠ končala ta teden. Ob napovedi končanja pogajanj v nekaj dneh naj izpostavimo, da te vaše izjave ni možno razumeti drugače kot enostranske prekinitve pogajanj, saj je jasno, da se o tako drastičnih spremembah, ki jih predlagate in po vaših ocenah pomenijo odpuščanje okrog dva tisoč zaposlenih, preprosto ni mogoče uskladiti pod pritiskom enostransko določenih izjemno kratkih časovnih okvirov. Dejstvo, da ste na lastno pest omejili potek pogajanj in napovedali uveljavitev z vladne strani določenih in neusklajenih sprememb, za kar ni prav nikakršne podlage v Sporazumu o razrešitvi stavkovnih zahtev, podpisanem 10. maja lani med sindikati javnega sektorja in Vlado RS, lahko sindikalni predstavniki delovne skupine razumemo zgolj kot novo kršitev podpisanih zavez.

Zato vas na tem mestu javno sprašujemo naslednje:

1) Ali vse navedeno pomeni, da vztrajate na stališču, da bodo jutrišnja pogajanja v okviru delovne skupine zadnja?
2) Ali to pomeni, da vztrajate na predlogu besedila socialnega sporazuma v poglavju standardi in normativi, po katerem se opazno zvišujejo normativi v predšolski vzgoji in šolstvu in kjer se predvideva odpuščanje tudi do 1.744 zaposlenih v šolstvu, od tega tudi do 620 učiteljev, 943 zaposlenih v podpornih službah in 348 čistilk?
3)  Ali ste se pripravljeni pogajati o:
a) obsegu financiranja visokošolskih študijskih programov, ki se izvajajo kot javna služba,
b) masi plač za zagotavljanje pravic, ki jih imajo javni uslužbenci na univerzah, in
c) avtonomiji univerz pri določanju razpisnih mest?

Sindikalni predstavniki delovne skupine od vas v čim krajšem času pričakujemo kratek, jasen in nedvoumen odgovor na obe vprašanji. Od tod dalje se bomo logično tudi sami odločili za nadaljnje korake.”

Odgovor ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, dr. Žige Turka (objavljen 9. 1. 2013) na odprto pismo sindikalnih predstavnikov delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012-2016 »Znanje in  ustvarjalnost kot temelj razvoja«:

“Spoštovani!

V zvezi z vašim odprtim pismom z dne 9. januarja Vam potrjujem, da pričakujem, da bo jutrišnji sestanek delovne skupine za pripravo socialnega sporazuma 2012-2016 »Znanje in  ustvarjalnost kot temelj razvoja« odločilen glede vprašanja standardov in normativov v izobraževanju. Kot veste, državni proračun za leto 2013 in Zakon o izvrševanju proračuna določata višino sredstev, ki bodo v letošnjem letu na razpolago za izobraževanje. Ministrstvo je dolžno zakon spoštovati in posredovati šolam ustrezna navodila, da lahko to naredijo, tudi z namenom, da zaščiti ravnatelje, ki morajo ob nižjih razpoložljivih sredstvih upravljati šole. To mora ministrstvo narediti čim prej z namenom, da začnejo ukrepi veljati s 1. februarjem, da se torej zmanjšanje sredstev razdeli na 11 mesecev. Če bi s tem odlašali, bi morali normative še bolj povečati, ker bi morali celotno zmanjšanje uresničiti v krajšem obdobju. Tega si nihče od nas ne želi.

Zato sedaj ni več časa za zavlačevanje, s katerim so sindikati od junija lanskega leta onemogočili kakršenkoli dogovor o kateremkoli vprašanju. Ministrstvo je pripravilo novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ima blažje posledice od tistih, ki jih navajate v svojem pismu; predvsem o tem, kako čim bolj zmanjšati odpuščanje se želimo jutri dogovoriti, pri čemer smo seveda odprti za predloge vendar ob zavedanju, da proračunskih omejitev ne moremo spreminjati.

Ne moremo se pogajati o obsegu financiranja visokošolskih študijskih programov in o masi plač za uslužbence na javnih univerzah, ker tudi višino teh sredstev določata državni proračun in ZIPRS, ki se jih moramo držati.
 

O razpisnih mestih na univerzah smo hoteli govoriti jeseni, pa so univerze pogojevale dialog z drugimi vprašanji. Zadnji poskus dialoga smo opravili 21.12., pa do danes nismo dobili odgovora. Zakonsko določeni roki so pred nami in naša dolžnost je, da jih spoštujemo. Obstoječi zakon o visokem šolstvu daje pristojnost potrjevanja števila vpisnih mest vladi in ga v zvezi z letošnjim vpisom seveda ne moremo spreminjati.

Vir: SVIZ, 9. 1. 2013
      MIZKŠ, 9. 1. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)