Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je objavljen poziv zasebnikom, ki imajo registrirano dejavnost Q 88.910 – Dnevno varstvo otrok. Ob pregledu podatkov je bilo ugotovljeno, da ima kar precejšnje število izvajalcev registrirano to dejavnost.

Ker v praksi večina teh izvajalcev dejansko opravlja dejavnost vrtcev ali varstva predšolskih otrok, MIZKŠ opozarja, da omenjena dejavnost sodi na področje zdravstvenega in socialnega varstva, zato lahko otrokom ti zasebniki zagotavljajo le socialno varstvene storitve po Zakonu o socialnem varstvu. Če teh dejavnosti ne izvajaje, temveč izvajajo vsakodnevno varstvo istim predšolskim otrokom, podobno kot vrtci jim nudijo celo različne programske vsebine in prehrano,  morajo registrirati dejavnost P 85.100 – Predšolska vzgoja, ki sodi na področje izobraževanja in izbrati eno izmed statusnih oblik, ki jo vpišejo v ustrezen register pri MIZKŠ.

Pri statusnih oblikah obstaja več možnosti, in sicer lahko zasebnik ustanovi in registrira zasebni vrtec, se registrira kot zasebni vzgojitelj ali pa kot varuh predšolskih otrok. Vse statusne oblike so natančneje opisane na spletni strani MIZKŠ (Delovna področja/Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo/Predšolska vzgoja), na voljo pa so tudi obrazci vlog za vpis v ustrezen register pri MIZKŠ.

V zadnjem času se je povečalo število izvajalcev varstva predšolskih otrok, žal pa tudi inšpekcijske službe prejemajo številne pritožbe in prijave staršev (neustrezen kader, neustrezni oz. premalo zavarovani prostori, namenjeni otrokom, neprimerna prehrana, vprašljive vsebine programa). Zaradi nujnosti zagotovitve zakonitega delovanja in zaščite otrok, inšpektorji že prioritetno opravljajo nadzor nad temi izvajalci in ustrezno ukrepajo za zagotovitev njihovega delovanja v skladu s predpisi.

Če registrirana dejavnost Q 88.910 – Dnevno varstvo otrok ne ustreza temu, kar zasebnik dejansko opravlja, MIZKŠ svetuje, da čim prej opravi preregistracijo in se odloči za ustrezno statusno obliko, ki najbolj ustreza glede na pogoje, ki jih zasebnik lahko zagotavlja.

Vir: MIZKŠ, 29. 9. 2012

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)