Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so bila 3. maja pogajanja med vodstvom ministrstva in predstavniki sindikata SVIZ na temo normativov  in standardov v šolstvu. S strani sindikatov novih približevalnih predlogov ni bilo, ministrstvo pa je sindikalni strani predložilo velik in pomemben paket na področju vrtcev, osnovnega in visokega šolstva ter znanosti, ki se približuje interesom sindikalne strani. 

Sindikati so menili, je po pogajanjih dejal minister dr. Žiga Turk, da gre ponudba v pravi smeri, da pa so še razhajanja predvsem na področju združevanja šolskih okolišev. Minister je javnost po pogajanjih tudi seznanil, da za področje visokega šolstva in znanosti ministrstvo načrtuje nameniti dodatnih 20 milijonov evrov. Celoten paket v izobraževanje, znanost in kulturo pa prinaša dodatnih 40 milijonov evrov.  Sredstva so v predlogu racionalno razdeljena po najbolj kritičnih točkah sistema in sicer tako:

 

  • da vrtec za drugega otroka ostane v 70 odstotkih brezplačen, za tretjega otroka pa je brezplačen v celoti,
  • ne spreminja se čas, ko sta z otrokom iz višje starostne skupine sočasno vzgojiteljica in pomočnica,
  • nobena šola se ne spreminja v podružnično,
  • osnovnim šolam, ki imajo podružnice, se za vsako podružnico poleg obstoječega, novega normativa, doda še 0.10 knjižničarja in 0,10 svetovalnega delavca,
  • interesnih dejavnosti učitelji ne bodo vodili zastonj, kot je bilo predlagano, ampak bo delo plačano in sistematizirano znotraj normativov učne obveznosti,
  • število otrok v razredu v osnovni šoli ostane pri 28,
  • presežek prihodkov nad odhodki v znanosti se ne realizira, 20 milijonov evrov se razporedi na znanost in visoko šolstvo.

 

Minister dr. Turk je dodal še, da dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjeno nič. Se bo pa minister odločno zavzemal za predlagane rešitve, je še poudaril.

Vir in izjava ministra: MIZKŠ, 4. 5. 2012

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)