V zvezi s številnimi vprašanji in dvomi glede vpisovanja v prve razrede srednjih šol za šolsko leto 2013-2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pojasnjuje, da imajo vse šole možnost, da vpisujejo v obstoječe programe. Po koncu vpisnega roka se bodo šole odločale, katere programe lahko izvedejo oziroma ali morebiti kakega programa zaradi premajhnega števila vpisov ne bodo mogle izvesti ali kateri program zaradi večjega interesa zahteva dodaten oddelek. Razpis programov je namreč pogoj za ugotavljanje interesa, njihovo dejansko izvajanje pa je odvisno od ustreznega števila vpisov.  

Ministrstvo potrjuje usmeritev Bele knjige, da teži k zmanjšanju število vpisov v gimnazije in spodbuja povečanje vpisov v druge smeri, ki dijakom z maturo omogočajo izbiro med takojšnjo zaposlitvijo in nadaljevanjem študija na ustreznih fakultetah. Od tod sklep o zmanjšanju števila oddelkov. Končna odločitev pa bo sprejeta na osnovi števila vpisov oziroma izkazanega interesa. Če obstaja ustrezna kakovost, ki izhaja iz podatkov o uspehih na maturi, če so zagotovljene ustrezne prostorske zmogljivosti in če je interes za vpis, bo ministrstvo razmislilo o možnosti, da dovoli uvedbo večjega števila oddelkov.

V zvezi s trditvami, ki zadevajo Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju, ministrstvo izrecno poudarja, da ta gimnazija ne bo deležna nobene posebne ugodnosti, ampak bodo pogoji za to gimnazijo enaki kot za ostale gimnazije v Sloveniji.  

V zvezi s trditvami, da je bila Škofijska klasična gimnazija Šentvid deležna privilegijev, ker je za prihodnje šolsko leto predviden dodatni oddelek, ministrstvo opozarja, da je v koncesiji izrecno predvideno, da v tej gimnaziji vsako četrto leto deluje dodatni oddelek. Ministrstvo je torej samo spoštovalo veljavno koncesijo.  

Glede Ekonomske šole Ljubljana ministrstvo ponavlja, da bo ta šola ohranila svojo tradicijo, vključno s prvim letnikom, vendar v perspektivi ne več na sedanji lokaciji, ampak v ustreznejših prostorih v Ljubljani.

Vir: MIZKŠ, 21. 12. 2012

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)