Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 19. 3. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o tem, da bo ministrstvo za izobraževanje skupaj z učiteljicami in učitelji poiskalo sistemske rešitve za NPZ.

Odkar
od šolskega leta 2005/2006 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) poteka v formativni funkciji, je tudi iz podzakonskega predpisa – Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli – razvidno, da vrednotenje NPZ opravijo učitelji v okviru svoje letne delovne obveznosti. Pristojnost razporejanja delovne obveznosti delavcev v šoli pa imajo ravnatelji posameznih šol. Učiteljice in učitelji torej že skoraj desetletje vrednotijo nacionalne preizkuse znotraj delovne obveznosti, ki jim jo razporeja ravnatelj šole, in za to delo niso dodatno plačani.

Na podlagi vsakoletnih Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, ki jih pripravljata državni izpitni center in Zavod RS za šolstvo, sprejme
pa Državna komisija za vodenje NPZ, šole v svojih letnih delovnih načrtih načrtujejo izvedbo NPZ. Tudi v tem šolskem letu so vse osnovne šole prijavile učiteljice in učitelje k popravljanju NPZ.

V šolskem letu 2012/13 se je posodobila oblika vrednotenja NPZ v 9. razredu in je postala elektronska. V šolskem letu 2013/14 je bilo to omogočeno tudi pri NPZ za 6. razred. Prednost elektornskega sistema je, da je učiteljem, ki na ta način vrednotijo preizkuse na voljo več dni za vrednotenje, izločene so tehnične
napake, zmanjšani so stroški logistike, kar vse je prej šole in učitelje tudi dodatno bremenilo.

Šole ministrstvo že nekaj časa opozarjajo na različne vidike izvajanja NPZ in njegove umestitve v sistem. MIZŠ jih bo na podlagi letošnje izvedbe NPZ analiziralo ter na tej podlagi skušalo najti ustrezne sistemske rešitve. Ker pravil ni mogoče spreminjati čez noč in med šolskim letom, bodo NPZ v tem šolskem letu potekali v skladu z veljavnim pravilnikom.

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)