Vlada RS je na 51. redni seji sprejela sklepe na treh različnih področjih, ki so pomembni za slovensko družbo in njen trajnostni razvoj. Nanašajo se na starostnike, mlade in na odprtost znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov.

V okviru aktivnosti Direktorata za informacijsko družbo se izvaja program s področja komunikacijskih tehnologij AAL- »Podpora iz okolja pri samostojnem življenju«, ki so v pomoč starejšim. Gre za razvoj tehnologij, ki pomagajo prilagoditi osebni življenjski slog, ohranjati zdravje in delovno mesto starejšim.

Republika Slovenija je v letih sodelovanja na mednarodnih razpisih v celoti črpala sredstva AAL in z odličnimi projekti ponujala rešitve tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. V zadnjih letih je program postal tako prepoznaven, da je bilo uspešno prijavljenih slovenskih projektov več kot razpoložljivih sredstev. Zato je vlada potrdila nadaljevanje finančne podpore projektu ALL – Podpora iz okolja pri samostojnem življenju. Sodelovanje Slovenije v nadaljevanju programa bo tudi vnaprej prispevalo k trajnosti varstva starejših in spodbudilo nove priložnosti tako za slovensko kot za evropsko IKT industrijo.

Poleg skrbi za starejše se vlada še posebej zaveda tudi pomena in problematik mladih. Seznanila se je s poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 (NPM) v prvi polovici leta 2015, ki daje pregled delovanja mladih na področjih, ki so zanje še posebej aktualni: izobraževanje, mobilnost, zaposlovanje, stanovanjska problematika, zdravje, kultura, aktivno državljanstvo in spodbude za delovanje mladinskega sektorja in organizacij za mlade. Poleg sledenja izvajanja ukrepov vlada kontinuirano vodi dialog z mladimi preko Sveta vlade za mladino, kjer je bilo predstavljeno omenjeno poročilo. Vlada, ki si prizadeva za boljši položaj mladih v slovenski družbi, bo tudi vnaprej redno spremljala uresničevanje začrtanega programa.

Vlada RS je na 51. seji potrdila pomembno strategijo na področju raziskovanja in znanosti »Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020« (.pdf). Vizija Republike Slovenije je namreč odprt dostop do znanstvenih informacij iz javno financiranih raziskav (v obliki znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov) ter njihovo izvzetje iz sistema plačevanja za dostop in ponovno uporabo. Gre za dodano vrednost znanstveno-raziskovalnega dela nadaljnjemu raziskovanju, doprinos gospodarstvu ter večjo dostopnost znanstvenih dosežkov širši javnosti, saj morajo biti rezultati dostopni vsem potencialnim uporabnikom na področju izobraževanja, gospodarstva, javnega sektorja in drugim zainteresiranim. »S tem tudi Slovenija odpira raziskovalni prostor s svojimi znanstvenimi dosežki in pridobljenimi raziskovalnimi podatki kot to narekujejo smernice evropskega Odprtega znanstvenega prostora in Obzorja 2020 in se pridružuje EU državam kot so npr. Irska, Švedska, Norveška, Avstrija in Danska, ki so že sprejele tovrstne usmeritve,« je po seji vlade dejala ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

Vir: MIZŠ, 4. 9. 2015

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)