Na MIZŠ je ministrica dr. Stanislava Setnikar Cankar 13. januarja predstavila varčevalne ukrepe z delovnih področij ministrstva. Pri tem so si na ministrstvu postavili cilj, da to ministrstvo ne bo predlagalo nobenih ukrepov, s katerimi bi se zmanjšalo število zaposlenih na področju izobraževanja ali da bi se poseglo v normative in standarde. »Posegli smo v materialne stroške, investicije in nekatere odhodke, ki ne predstavljajo plač,« je dejala ministrica dr. Setnikar Cankar.

Pri pripravi varčevalnih ukrepov so si prizadevali, da jih oblikujemo tako, da zaradi njih ne bo izgubljeno nobeno delovno mesto ter da zaradi ukrepov ne bodo prikrajšani otroci. Obenem pa, da so ukrepi skladni s cilji, ki sta jih sprejela vlada in parlament.

Na področju otrok s posebnimi potrebami se varčevalni ukrep nanaša le na dodatno plačilo učiteljem za učno pomoč v osnovnih šolah, je poudarila ministrica. Ta se izvaja za otroke z učnimi težavami in vrzelmi v znanju, ki so posledica primarne motnje. Namenjena je pridobivanju in utrjevanju učne snovi ter zapolnjevanju vrzeli v znanju s splošnimi prilagojenimi načini, oblikami in metodami dela. Sicer pa lahko otroci s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi pridobijo še pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter svetovalno storitev oz. zagotavljanje podpornega okolja za posameznega otroka, v kar varčevalni ukrepi ne posegajo.

Več v video posnetku novinarske konference.

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)